Programy FNP w 2011 roku

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Prezentujemy Program wspierania nauki, jaki Fundacja będzie realizować w 2011 r. Na wsparcie najlepszych uczonych i zespołów badawczych w tym roku FNP zamierza przeznaczyć prawie 120 mln zł, w tym ok. 90 mln ze środków strukturalnych Unii Europejskiej (przeznaczonych na programy realizowane przez FNP w ramach Działania 1.2. Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz na realizację nowego programu w ramach Programu Kapitał Ludzki).

W ofercie FNP w nadchodzącym roku proponujemy kilkanaście programów o charakterze konkursów, skierowanych do naukowców wszystkich dziedzin, będących na różnych etapach  kariery badawczej. Znajdzie się w niej też nowa inicjatywa ? Fundacja planuje uruchomienie w 2011 r. projektu szkoleniowego SKILLS adresowanego przede wszystkim do laureatów i stypendystów FNP i mającego na celu zwiększenie skuteczności naukowców w zakresie zarządzania projektami badawczymi oraz zespołami naukowymi, a także rozwijanie ich umiejętności promocji nauki i współpracy interdyscyplinarnej. Rozpoczęcie realizacji programu jest uzależnione od pozyskania przez FNP środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2011 roku Fundacja będzie kontynuować proces przebudowy swojej oferty programowej, zmierzającej do łączenia różnorodnych celów wsparcia w ramach mniejszej liczby programów. W związku z tym Fundacja kończy realizację programów KOLUMB i KWERENDA (ostatnie nabory do nich odbędą się w pierwszej połowie 2012 r.) oraz przestaje finansować prowadzone przez instytucje zewnętrzne programy stypendiów konferencyjnych oraz stypendiów dla uczonych zagranicznych na badania w Polsce (rok 2011 będzie ostatnim rokiem ich finansowania).
Jednocześnie trwają prace nad nową ofertą, bardziej wszechstronną i kompleksowo odpowiadającą na kluczowe potrzeby naszych beneficjentów.

Program wspierania nauki w 2011 roku w wersji drukowanej jest dostępny w biurze Fundacji. Aktualizacje dotyczące zasad i przebiegu naszych konkursów w 2011 r. oraz ich regulaminy i formularze zgłoszeniowe będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie.

Program wspierania nauki w 2011 roku

Cofnij