Programy HOMING i POWROTY – pierwszy konkurs rozstrzygnięty

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwsze konkursy w programach HOMING i POWROTY. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 13 mln zł trafi do osiemnastu młodych badaczy, którzy będą realizować innowacyjne projekty B+R w Polsce. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dzięki programowi HOMING, który jest skierowany do osób z zagranicy, zamierzających podjąć projekt badawczy w Polsce, karierę w naszym kraju będzie rozwijało trzynastu młodych doktorów. Otrzymają oni łącznie ponad 9,5 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich. Pierwszy konkurs w programie POWROTY umożliwi natomiast powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem pięciu badaczkom, które łącznie na realizację swoich projektów będą miały do dyspozycji ponad 3,6 mln zł.

Lista grantobiorców w pierwszym konkursie HOMING (link)

Lista grantobiorców w pierwszym konkursie POWROTY (link)

Do pierwszego konkursu w programie HOMING zgłoszono 57 projektów, a do programu POWROTY ? 18. Nagrodzone projekty będą realizowane w ośrodkach w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu  i Poznaniu we współpracy łącznie z 24 zagranicznymi instytucjami naukowymi. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 25 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 35 stypendiów dla młodych naukowców (studentów i doktorantów) zaangażowanych w realizację prac badawczych. Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Drugi konkurs w obu programach rozpocznie się 12 sierpnia br. Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku.

Więcej informacji o programach udzielają:

Materiały dla mediów: TUTAJ

HOMING-infografikaPOWROTY-infografika

 

 

Cofnij