Programy TEAM POIG i WELCOME wysoko ocenione przez międzynarodowych ekspertów

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Eksperci ocenili jakość i przydatność badań prowadzonych w ramach programów TEAM POIG i WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Według nich większość ocenionych projektów badawczych reprezentuje bardzo wysoki poziom naukowy w skali światowej.

Międzynarodowe grono ekspertów oceniło finansowane z funduszy strukturalnych programy TEAM POIG i WELCOME Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zakończone w grudniu 2015 roku. Głównym zadaniem oceniających była ewaluacja jakości naukowej finansowanych projektów. Ewaluatorzy ? specjaliści w dziedzinach bio, info, techno, których dotyczyły projekty ? mieli odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu prowadzone badania okazały się ważne dla rozwoju danej dziedziny nauki oraz jaki miały wpływ na rozwój naukowy lidera zespołu i pozostałych badaczy uczestniczących w projekcie.

Oceny ekspertów potwierdziły wysoką wartość naukową projektów prowadzonych w ramach obu programów oraz ich duże znaczenie dla rozwoju młodych badaczy. Szczególnie wysoko został oceniony program WELCOME skierowany do mniejszej grupy naukowców, oferujący wyższe kwoty dofinansowania i dłuższy okres realizacji projektów. Według oceniających oba programy umożliwiły przeprowadzenie cennych badań oraz zbudowanie stabilnych zespołów badawczych i w znacznym stopniu przyczyniły się także do zwiększenia atrakcyjności Polski jako miejsca do prowadzenia projektów naukowych na konkurencyjnym, światowym poziomie.

Programy TEAM POIG i WELCOME były realizowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w latach 2008?2015 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Program TEAM POIG oferował wsparcie projektów realizowanych z udziałem studentów, doktorantów i młodych doktorów w najlepszych zespołach badawczych w Polsce. W konkursach przeprowadzonych w programie TEAM POIG wyłoniono 73 projekty, a suma dofinansowania wyniosła ponad 150 mln złotych. Z kolei w ramach programu WELCOME dofinansowywane były projekty prowadzone przez wybitnych uczonych z zagranicy tworzących zespoły badawcze w polskich jednostkach naukowych. Program był adresowany także do polskich uczonych powracających z pobytów zagranicznych. W programie WELCOME dofinansowanie w wysokości ponad 60 mln złotych otrzymało w sumie 11 projektów.

Podsumowanie oceny programów TEAM POIG i WELCOME (wersja angielska) jest dostępne tutaj.

Więcej informacji udziela koordynator ds. ewaluacji i analiz programowych, Marta Łazarowicz-Kowalik: lazarowicz@fnp.org.pl

Fot. Olga, CC License

Cofnij