Przekaż 1% i wesprzyj najzdolniejszych młodych naukowców

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Zachęcamy do przekazywania 1% podatku Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Środki uzyskane z wpłat 1% trafiają do wybitnych młodych badaczy, którzy już na bardzo wczesnym etapie kariery mogą pochwalić się wyjątkowymi osiągnięciami w swoich dziedzinach. Zainwestuj w młode talenty i rozwój polskiej nauki!         

Jak wykorzystujemy wpłaty z 1%

Wpłaty uzyskane z 1% przeznaczamy na podwyższenie stypendiów wybranych laureatów programu START. Otrzymują je stypendyści, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu.

Program START ? inwestycja w rozwój polskiej nauki

Program START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i jednym z najdłużej realizowanych programów Fundacji ? stypendia przyznajemy już od 1993 roku! Do 2016 r. włącznie FNP przyznała 3336 stypendiów na kwotę 72 500 000 zł.

W programie START co roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów. Mają one wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Laureaci mogą przeznaczyć stypendia na dowolny cel. Jak mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP ? To jest dla młodego człowieka pomoc w tym, żeby nie chałturzył, nie dawał korepetycji, nie mył okien w sobotę i niedzielę, tylko żeby rzeczywiście pracował naukowo.

Laureaci programu START to najbardziej obiecujący przedstawiciele młodego pokolenia naukowców. Badanie ich karier w późniejszych latach po otrzymaniu stypendium wykazało, że uzyskują oni habilitację średnio o 10 lat wcześniej niż wynosi statystyczny wiek, w którym w Polsce otrzymuje się ten stopień. Warto ich wesprzeć na początku drogi i pomóc im osiągać sukcesy na miarę Nobla!

Tak mówią o programie naukowcy?stypendyści START-u:

To jest bardzo duże wyróżnienie. Jeśli w swoim CV napisze się, że było się stypendystą START-u, to bardzo pomaga potem w karierze naukowej. ? prof. Karol Grela

Stypendium START to świetna trampolina do większych sukcesów. ? dr Anna Szkulmowska

Sposób oceny w stypendium START ? wyjątkowo wnikliwy, obejmujący bardzo liczne recenzje, pozwala rzeczywiście na wyłonienie przyszłych bardzo skutecznych naukowców i ludzi, którzy są gotowi się bezgranicznie poświęcić dla nauki. ? prof. Tomasz Guzik

Stypendia FNP są dla ludzi. Fundacja bierze pod uwagę, kim jesteśmy, czym się zajmujemy i czy jesteśmy warci inwestycji. To wsparcie daje spokój psychiczny, pozwala zająć się nauką. ? dr Martyna Molak-Tomsia

Nagrodę dostałam tuż po urodzeniu dziecka. Te pieniądze pozwoliły mi na zapewnienie opieki dziecku i na powrót do nauki. ? dr Joanna Stachowska-Piętka

START był pierwszym stypendium, z którym się zetknąłem, które ewaluowało moją pracę, mój dorobek, w sposób profesjonalny, na wzór sposobów ewaluacji na Zachodzie. ? prof. Maciej Wojtkowski

Tego typu nagrody pomagają młodym, obiecującym naukowcom zostać w kraju i pracować na rzecz polskiej nauki. Stypendium START było czymś ważnym. To był taki moment, kiedy wróciłam po studiach doktoranckich z zagranicy. Między innymi dzięki uzyskaniu tego stypendium pozostałam w Polsce. ? dr hab. inż. Aleksandra Parteka

 

Jak przekazać 1% podatku na stypendia START

Aby przekazać 1%, należy w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) w odpowiedniej rubryce wpisać:

  • numer KRS Fundacji ? 0000109744
  • wnioskowaną kwotę, czyli sumę, którą chcemy przekazać ? nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (np. jeśli 1% podatku wynosi 50,78 zł. w rubryce podajemy 50,70 zł.).

Zadeklarowaną kwotę urząd skarbowy przekaże na konto Fundacji.

Dziękujemy za Twój 1%!

*Na zdjęciu stypendyści programu START podczas uroczystości wręczenia dyplomów na Zamku Królewskim w maju 2016 roku w Warszawie. Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

 


Cofnij