Przekazany 1%  z rozliczenia za 2020 r. trafił już do najzdolniejszych młodych naukowców ? dziękujemy!

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać swój 1% Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, aby pomóc młodym naukowcom ? stypendystom programu START.

Do wczesnej jesieni urzędy skarbowe przekazywały na konto Fundacji środki z 1% podatku należnego za 2020 r. Wiemy już, że w tym roku przekazali nam Państwo łącznie 77.356,12 złote. Dzięki osobom, które uwzględniły naszą Fundację w swoich zeznaniach podatkowych za 2020 rok, będziemy mogli sfinansować wyróżnienia dla najwybitniejszych stypendystów programu START w rozstrzygniętym niedawno konkursie START 2021. Wyróżnienie w programie START mogą otrzymać kandydaci, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia wyróżnionych laureatów są powiększone ? wynoszą 36 000 zł.

Jak w ostatnich latach wykorzystaliśmy środki uzyskane z 1%?

Dzięki środkom uzyskanym przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych najwyżej ocenieni w konkursie laureaci programu START otrzymują podwyższone stypendia. W ostatnich latach otrzymali je:

  • W 2021 r.: mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, dr Dawid Rogacz z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (więcej o badaniach laureata tutaj), mgr Marcin Sroka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr inż. Agnieszka Wołos z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, mgr inż. Radosław Zajdel z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  • W 2020 r.: dr Magdalena Migalska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Rafał Muda z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (więcej o badaniach laureata tutaj), mgr inż. Krzysztof Ptaszyński z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, mgr Monika Żukowska z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  • W 2019 r.: mgr Agata Perlińska z Centrum Nowych Technologii na Uniwersytecie Warszawskim (więcej o badaniach laureatki tutaj) i mgr Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (więcej o badaniach laureata tutaj), mgr Rafał Szabla z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie (więcej o badaniach laureata tutaj), mgr Michał Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (więcej o badaniach laureata tutaj).
  • W 2018 r.: mgr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi pionierskie badania z zakresu astronomii, m.in. stworzył unikalny na skalę światową atlas gwiazd nowych klasycznych (więcej o badaniach laureata tutaj)oraz dr inż. Michał Winiarski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, który w swojej pracy naukowej skupia się na syntezie i badaniu właściwości nowych materiałów i zajmuje się związkami międzymetalicznymi.

Jednocześnie prosimy Państwa o dalszą pomoc w sfinansowaniu stypendiów w programie STARTKażda, nawet najmniejsza cegiełka na rzecz najzdolniejszych młodych naukowców, ma dla nas ogromne znaczenie. Przyszłych stypendystów programu mogą Państwo wesprzeć zarówno przekazując 1% podatku, jak i ofiarowując darowiznę na stypendium START poprzez naszą stronę.

Dziękujemy! #WspieramStart

 

Cofnij