Przełomowe wyniki badań laureata FNP opisane w Nature

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

W opublikowanym właśnie artykule w Nature, zespoły prof. Bartosza Grzybowskiego i prof. Jacka Młynarskiego z Instytutu Chemii Organicznej PAN, laureata programu TEAM FNP, we współpracy z zespołem prof. Milana Mrksicha z Northwestern University w USA opisują rozwiązanie jednego z najstarszych problemów chemii – nauczenia komputera planowania wielokrokowych syntez skomplikowanych związków naturalnych.

Problemem tym zajmowali się bez powodzenia najwięksi chemicy XX wieku (Corey, Ugi, Djerassi) już od lat 60-tych. Naukowcom z IChO PAN stworzenie programu – o nazwie Chematica – planującego syntezy zajęło ok. 20 lat. W artykule w Nature, opisują oni  nie tylko rozwiązania algorytmiczne, które umożliwiły w końcu przełom, ale i eksperymentalną walidację zaprojektowanych przez maszynę ścieżek syntetycznych, prowadzących do Daurycyny, Takamonidyny oraz niedawno wyizolowanej Lammelodysydyny A.

Dodatkowo, omówione zostały również wyniki uzyskane przez platformę Chematica w teście Turinga, sprawdzającym umiejętność maszyny do myślenia w sposób zbliżony do ludzkiego. Światowej klasy eksperci w dziedzinie syntezy totalnej nie byli w stanie odróżnić ścieżek zaprojektowanych przez maszynę od planów syntetycznych opracowanych przez doświadczonych chemików. Praca ta jest rewolucjonizującym chemię przykładem zastosowania komputera do twórczego planowania syntezy chemicznej.

Badania były finansowane m.in. przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach grantu w programie TEAM, jaki zdobył prof. Jacek Młynarski. W pracach brali udział stypendyści programu TEAM – dr Patrycja Gołębiowska i dr Oskar Popik.

Więcej informacji:

Program TEAM jest realizowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków UE pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zdjęcie (od lewej): prof. Jacek Młynarski_prof. Bartosz Grzybowski_fot. Michał Lehr-Kowalski (Archiwum IChO PAN)

Cofnij