„Przemyśl wczesnośredniowieczny” – nowa pozycja w serii Origines Polonorum

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Ukazał się kolejny tom finansowanej przez FNP serii Origines Polonorum, poświęconej najstarszym dziejom Polski i dokumentującej badania nad jej miejscem w geopolitycznej strukturze wczesnośredniowiecznej Europy. „Przemyśl wczesnośredniowieczny” pod redakcją naukową Ewy Sosnowskiej to publikacja podsumowująca wyniki badań wykopaliskowych prowadzonych od lat 50. XX w., obejmujących teren dawnego grodu z podgrodziami, osad podgrodowych oraz towarzyszących im cmentarzysk. W prezentowanym tomie, obok obszernie zrelacjonowanych wyników starszych badań, zamieszczono również najnowszą propozycję rekonstrukcji wczesnośredniowiecznego przemyskiego grodu i podgrodzi w poszczególnych fazach ich funkcjonowania.

Wieloletni program wydawniczy Origines Polonorum ma na celu udostępnienie szerokiemu gronu badaczy materiału źródłowego będącego rezultatem przeprowadzonego przed kilku laty projektu badawczego KBN ?Ziemie polskie na przełomie tysiącleci?. Polegał on na opracowaniu i weryfikacji rozpoczętych w latach 40. i 50. XX w. prac wykopaliskowych. W efekcie przeprowadzonych wówczas interdyscyplinarnych badań powstało kilkanaście monograficznych opracowań, pozwalających na dokonanie nowoczesnej interpretacji genezy państwa polskiego. Ze względu na brak środków na ich publikację nie były one jednak dostępne do dalszych badań, dlatego w 2005 r. FNP zainicjowała powołanie serii prezentującej te materiały.

Dotychczas w serii Origines Polonorum ukazały się tomy: „Lublin wczesnośredniowieczny” Andrzeja Rozwałki, Rafała Niedźwiadka i Marka Stasiaka oraz „Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem” (praca zbiorowa). W przygotowaniu jest monografia dotycząca Płocka.

Książkę „Przemyśl wczesnośredniowieczny” można kupić w księgarniach naukowych oraz za pośrednictwem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, wydawcy pracy.

Cofnij