Przyznano dodatkowe środki na realizację nowych zadań badawczych

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyznała dodatkowe środki na sfinansowanie nowych zadań badawczych w trwających projektach w działaniu 4.4. „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (PO IR). Finansowanie w łącznej kwocie 20 mln zł otrzyma 31 wniosków.

Lista projektów, które otrzymały dodatkowe środki

Finansowanie przyznano na projekty dotyczące nowych zadań badawczych związanych z zastosowaniem wyników projektów w praktyce (zarówno poprzez wdrożenie, komercjalizację, usługi czy nowe metody badawcze).

Nabór wniosków prowadzony był w terminie od 1 września do 16 października 2020 r. Ocenie merytorycznej poddano 73 wnioski.

O finansowanie ubiegać się mogli kierownicy projektów: First TEAM, HOMING, POWROTY oraz młodzi liderzy zespołów w projektach TEAM-NET, którzy w dniu składania wniosku są zatrudnieni na rzecz realizacji projektu nie krócej niż 3 miesiące. Pozostali kierownicy projektów: TEAM, TEAM-TECH (wraz z konkursami typu core facility) i liderzy zespołów TEAM-NET mogli składać wniosek, wyłącznie jeśli wprowadzają nowe zadanie badawcze we współpracy z kierownikami projektów First TEAM, HOMING, POWROTY lub młodym liderem zespołu projektu TEAM-NET (innego niż projekt wnioskodawcy).

W ramach naboru można było wnioskować o zwiększenie dofinansowania dla już realizowanych projektów w działaniu 4.4 PO IR i ewentualne przedłużenie tych projektów.

 

nowa belka (1)

 

 

 

Cofnij