Publikacja polskich badaczy w czasopiśmie Angewandte Chemie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

W prestiżowym czasopiśmie Angewandte Chemie zostały opublikowane wyniki badań polskich naukowców z Instytutu Chemii Organicznej PAN, zrealizowanych pod kierunkiem laureata wielu programów FNP, prof. Daniela Gryko. To jedna z niewielu publikacji autorstwa wyłącznie polskich badaczy, które ukazują się na  łamach tego czasopisma.

Publikacja pt. ?An Efficient Method for the Programmed Synthesis of Multifunctional Diketopyrrolopyrroles? opisuje wyniki badań prowadzonych wyłącznie w Polsce, w jednym ośrodku naukowym. Dotyczą one opracowania całkowicie nowej metody syntezy diketopirolopiroli ? popularnych barwników funkcjonalnych. Diketopirolopirole są powszechnie używane nie tylko do barwienia drogich czerwonych samochodów (Ferrari, Toyota), banknotów etc., ale również jako materiał aktywny w badaniach dotyczących ogniw słonecznych, organicznych tranzystorów polowych i tzw. singlet fission. Nowa metoda syntetyczna pozwala po raz pierwszy na wprowadzenie bardzo dużych podstawników oraz fragmentów silnie bogatych w elektrony. Dzięki temu udało się uzyskać kontrolę nad właściwościami fotofizycznymi tych związków, a w szczególności umożliwiło to przesunięcie fluorescencji w zakresie od światła zielonego do czerwonego. Odkrycie prof. Gryko umożliwia wprowadzenie do cząsteczek diketopirolopiroli praktycznie dowolnych podstawników, co było do tej pory niemożliwe. Odkrycie to, które zostało także opatentowane, może zostać wykorzystane w badaniach dotyczących obrazowania fluorescencyjnego, fotowoltaiki organicznej i organicznych diod luminescencyjnych.

graph abstrProf. Daniel Gryko jest dyrektorem Instytutu Chemii Organicznej PAN. Do jego najważniejszych zainteresowań naukowych należy chemia barwników funkcjonalnych, a w szczególności koroli, czyli barwników makrocyklicznych o licznych zastosowaniach. Jest laureatem subsydium profesorskiego MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2013). Dwukrotnie zdobył też grant w programie TEAM FNP. W 2017 r. został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najważniejsze polskie wyróżnienie naukowe.

Więcej informacji:

Zdjęcie: prof. Daniel Gryko_fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

 

Cofnij