Publikacja prof. Daniela T. Gryko w Journal of American Chemical Society

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Prof. Daniel T. Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN, laureat wielu programów FNP, we współpracy z naukowcami z Korei Południowej, odkrył nowy związek chemiczny i opisał jego właściwości. Wyniki badań publikuje prestiżowy, wpływowy tygodnik chemiczny the Journal of American Chemical Society. To istotne osiągnięcie, ponieważ w czasopiśmie tym rocznie ukazuje się zaledwie około dziesięciu artykułów z udziałem autorów z Polski.  

Publikacja dotyczy syntezy i właściwości fotofizycznych nieznanego wcześniej, złożonego strukturalnie związku heterocylicznego będącego hybrydą pirolo[3,2-b]pirolu i diketopirolopirolu. Artykuł prezentuje pierwszy w skali światowej przypadek, gdy procesy wewnątrzcząsteczkowego rozdzielenia ładunku i przeniesienia ładunku zostały wyodrębnione w obrębie tej samej cząsteczki. Innymi słowy, proces w stanie wzbudzonym zachodzi dwustopniowo: pierwszym etapem jest częściowe przeniesienie ładunku, a dopiero następnie całkowite rozdzielenie ładunku. Odkrycie to było możliwe dzięki zastosowaniu właściwych chromoforów oraz odpowiedniego łącznika pomiędzy nimi (umożliwiającego tzw. słabe sprzęganie), a także wskutek zastosowania nowej techniki: czasowo-rozdzielczej spektroskopii ramanowskiej.

FNP_1

Odkrycie to może zostać wykorzystane w badaniach dotyczących fotowoltaiki organicznej i organicznych diod luminescencyjnych.

Artykuł jest efektem współpracy z grupą kierowaną przez prof. Dongho Kima z Yonsei University w Seulu.

Prof. Daniel Gryko jest dyrektorem Instytutu Chemii Organicznej PAN. Do jego najważniejszych zainteresowań naukowych należy chemia porfiryn, a w szczególności koroli, czyli barwników organicznych o licznych zastosowaniach. Jest laureatem subsydium profesorskiego MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2013). Dwukrotnie zdobył też grant w programie TEAM FNP. W 2017 r. został uhonorowany Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, uznawaną za najważniejsze polskie wyróżnienie naukowe.

Więcej informacji:

Zdjęcie: prof. Daniel Gryko_fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Cofnij