Publikacja zespołu laureatki MAB w ?Molecular Cell?

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Grupa badawcza pod kierunkiem prof. Magdy Konarskiej z Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy i Centrum Nowych Technologii UW opisała wyniki swoich badań w czasopiśmie Molecular Cell. Naukowcy omówili zmiany zachodzące w centrum katalitycznym spliceosomu. Wyjaśnili też niektóre elementy przebiegu katalizy splicingu i zasugerowali sposoby regulacji tego procesu.

Splicing to proces składania genów. Prowadzi on do wycięcia sekwencji niekodujących (intronów) z prekursorowego mRNA (pre-mRNA) i połączenia ze sobą sekwencji kodujących (egzonów). Błędy pojawiające się w czasie splicingu mogą wpływać w negatywny sposób na metabolizm komórki, apoptozę i cykl komórkowy, w niektórych przypadkach wywołując także proces nowotworzenia.

Badania opisane w artykule pokazały, że centrum katalityczne spliceosomu, składające się z cząsteczek RNA, ulega istotnym rearanżacjom, które nie były wcześniej obserwowane za pomocą wysokorozdzielczych technik mikroskopii krioelektronowej (cryo-EM). We wszystkich znanych strukturach cryo-EM spliceosomu centrum katalityczne pozostawało identyczne na każdym z etapów reakcji. Grupa profesor Magdy Konarskiej, wykorzystując genetykę drożdży i metody bioinformatyczne, wykazała, że centrum aktywne ulega istotnym zmianom. Ponadto, przeprowadzone badania pokazują, że zmiany stabilności centrum katalitycznego wpływają na wydajność reakcji splicingu, a w konsekwencji na regulację splicingu alternatywnego.

Badania, na podstawie których powstała publikacja, były realizowane w ramach Międzynarodowej Agendy Badawczej ReMedy ? Regenerative Mechanisms for Health. ReMedy działa przy Centrum Nowych Technologii UW. Wiedza dotycząca procesów komórkowych i reakcji komórek na stres, wypracowana w ramach jednostki, ma pomagać w tworzeniu skuteczniejszych metod walki z chorobami neurodegeneracyjnymi i nowotworowymi.

Projekt prof. Agnieszki Chacińskiej i prof. Magdy Konarskiej otrzymał finansowanie w wysokości ponad 35 mln zł na okres 5 lat. Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych ośrodków naukowych, prowadzących konkurencyjne w skali światowej badania naukowe.

Źródło: Strona UW 

Link do artykułu

Więcej informacji o projekcie 

Na zdjęciu: prof. Agnieszka Chacińska i prof. Magda Konarska / fot. OneHD

Cofnij