Raport Fundacji Polonium o polskiej diasporze naukowej

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Miło nam poinformować, że jest już dostępny raport Fundacji Polonium „Niedostrzeżeni: Polska diaspora naukowa jako źródło kapitału społecznego”. Publikacja powstała we współpracy z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej i Polskim Towarzystwem Naukowym na Obczyźnie.

Raport został przygotowany w oparciu o badanie ankietowe online na próbie 464 polskich naukowców z 31 krajów świata, w tym z Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Niemiec czy Francji. Celem badania było zebranie informacji i opinii o polskiej diasporze naukowej, relacjach z polskim środowiskiem naukowym oraz perspektywach dotyczących powrotu do Polski.

Dane zbierano między 2017 i 2018 r. Pytania dotyczyły m.in. planów powrotowych, sieci kontaktów, postrzegania polskiego środowiska naukowego, możliwości rozwoju kariery naukowej w kraju.

Wyniki raportu wykazały, że prawie 47 proc. polskich naukowców pracujących za granicą nie zamierza wrócić do Polski. Powrót do kraju bierze pod uwagę 27 proc. z nich. Natomiast 25,6 proc. stanowią osoby niezdecydowane.

Wśród ankietowanych naukowców przeważają nienaukowe motywy powrotu do kraju. Aż 66,9 proc. ankietowanych jako jeden z powodów podało korzyści niezawodowe, takie jak szansa na zamieszkanie w kraju pochodzenia. Badani wymieniali też możliwość wywarcia pozytywnego wpływu na polską naukę (53,6 proc. ankietowanych); chęć podzielenia się z naukowcami w Polsce wiedzą nabytą poza granicami kraju (42,3 proc.); chęć założenia grupy badawczej i prowadzenie badań w Polsce (33,1 proc.).

Z kolei wśród naukowców, którzy chcą zostać za granicą, ponad połowa (52,2 proc.) deklaruje równocześnie, że „czerpie korzyści” z kontaktów z naukowcami z Polski. W większości relacje te zostały jednak nawiązane w czasie, kiedy badana osoba mieszkała jeszcze w Polsce (75,5 proc.), w czasie wspólnej pracy (46,8 proc.) lub podczas konferencji naukowych (27,5 proc.) – zaledwie 5,7 proc. badanych osób deklaruje, że aktywnie poszukuje nowych kontaktów z naukowcami w Polsce.

Pełny raport dostępny jest na stronie Fundacji Polonium: link

Na zdjęciu uczestnicy konferencji Science: Polish Perspectives, Oksford 2017. Fot. Natalia Kobylińska

Cofnij