Raport Roczny 2009

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Prezentujemy Raport Roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2009 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2009 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią audytora, a także suplement prezentujący wybranych laureatów i beneficjentów konkursów FNP oraz realizowane przez nich projekty i przedsięwzięcia naukowe.
Drukowana wersja raportu jest dostępna w biurze FNP.

Cofnij