Raport Roczny Fundacji

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Prezentujemy Raport Roczny FNP, który ukazuje nasze działania w 2016 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on sprawozdanie z naszej działalności statutowej w 2016 roku wraz ze sprawozdaniem finansowym i opinią audytora, a także suplement prezentujący wybranych laureatów konkursów FNP oraz realizowane przez nich projekty i przedsięwzięcia naukowe.

W 2016 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej obchodziła 25-lecie działalności. W czerwcu w siedzibie FNP odbyła się jubileuszowa uroczystość,  podczas której po raz pierwszy wręczono wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego.

We wrześniu tego roku został powołany nowy skład Rady FNP, której przewodniczącym został prof. Leon Gradoń.

Fundacja w 2016 r. przekazała laureatom swoich konkursów 26,7 mln zł, realizując 23 programy (w tym 14, w ramach których została przeprowadzona procedura konkursowa).

W roku tym zostały rozstrzygnięte pierwsze konkursy w nowych programach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (programy TEAM, TEAM TECH, FIRST TEAM, HOMING i POWROTY) oraz wyłoniono pierwszych laureatów nowatorskiego programu MAB (Międzynarodowe Agendy Badawcze).

Po raz pierwszy zostało wręczone stypendium im. Leszka Kołakowskiego wyróżniające młodych wybitnych filozofów i historyków idei.

Drukowana wersja raportu jest dostępna w biurze FNP.

 

Raport FNP tutaj 

 

 

Cofnij