Rekordowa kwota z 1,5 % zainwestowana w najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Dziękujemy za pamięć i aktywność

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać swoje 1,5% Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, aby pomóc młodym badaczom – stypendystom programu START – w osiąganiu sukcesów naukowych.

Jednym z przywilejów Fundacji jako organizacji posiadającej status organizacji pożytku publicznego (tzw. OPP) jest możliwość otrzymywania 1,5% podatku od osób fizycznych. Przywilejem podatnika z kolei jest to, że sam może zadysponować taki właśnie procent swojego podatku. Wiemy już, że dzięki temu mechanizmowi w tym roku przekazali nam Państwo łącznie 160.670,10 złotych, o niecałe 50.000 złotych więcej niż w zeszłym roku, a także najwięcej w historii wpływów z 1,5% dla FNP. Dzięki osobom, które uwzględniły naszą Fundację w swoich zeznaniach podatkowych za 2022 rok, będziemy mogli sfinansować wyróżnienia dla najwybitniejszych stypendystów programu START w rozstrzygniętym niedawno konkursie START 2023. Wyróżnienie w programie START mogą otrzymać kandydaci, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Roczne stypendia wyróżnionych laureatów są wyższe niż standardowe stypendia – wynoszą 38 000 zł.

Jak w ostatnich latach wykorzystaliśmy środki uzyskane z odpisu podatku?

Dzięki środkom uzyskanym przez FNP z wpłat 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych najwyżej ocenieni w konkursie laureaci programu START otrzymują podwyższone stypendia. W ostatnich latach uzyskali je:

  • W 2023 r. dr inż. Dariusz Strugarek z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mgr Danuta Liberda z Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Aneta Karpińska z Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, mgr Agnieszka Sobolewska z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego;
  • W 2022 r. mgr Aleksandra Kopacz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Dariusz Kosz z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej, dr Joanna Mazur z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego;
  • W 2021 r.: mgr inż. Natalia Ochocka-Lewicka z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w Warszawie, dr Dawid Rogacz z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (więcej o badaniach laureata tutaj), mgr Marcin Sroka z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr inż. Agnieszka Wołos z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, mgr inż. Radosław Zajdel z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Dziękujemy raz jeszcze i jednocześnie prosimy Państwa o dalszą pomoc w sfinansowaniu stypendiów w programie START. Przyszłych stypendystów programu mogą Państwo wesprzeć zarówno przekazując 1,5% podatku, jak i ofiarowując darowiznę na stypendium START poprzez naszą stronę.

Dziękujemy! #WspieramStart

Cofnij