Relacja z 4. Interdyscyplinarnej Konferencji FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już po raz czwarty zorganizowała Interdyscyplinarną Konferencję FNP. W tym roku odbyła się 6 i 7 października. W części konferencyjnej wystąpiło 26 mówców, a w strefie plakatowej zaprezentowane zostały 164 postery.

Konferencja przeznaczona była dla liderów projektów, liderów zespołów oraz członków zespołów zaangażowanych w projekty, które otrzymały dofinansowanie z FE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (Działanie 4.3 i 4.4), przyznane przez FNP. W ramach konferencji zaplanowano trzy tematyczne panele dyskusyjne, trzy sesje prezentacyjne oraz kilka otwartych sesji plakatowych.

I dzień konferencji

Prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przywitał gości i oficjalnie otworzył 4. Interdyscyplinarną Konferencję FNP, która po dwuletniej przerwie odbyła się w formie stacjonarnej. Pierwsza z trzech zaplanowanych na 6 października sesji prezentacyjnych dotyczyła efektów naukowej współpracy międzynarodowej. Udział w dyskusji wzięli: prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek (Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN; beneficjentka programu TEAM-TECH Core Facility), Adrian Kobiela (Uniwersytet Gdański; uczestnik projektu FIRST TEAM), dr hab. Marcin Kuźniak (międzynarodowa agenda badawcza AstroCent), dr Radek Łapkiewicz (Uniwersytet Warszawski; beneficjent programu FIRST TEAM). Sesję moderował dr hab. Michał Zawada (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; beneficjent programu TEAM).

Dr hab. Michał Zawada, dr Marcin Kuźniak, dr Radek Łapkiewicz, Adrian Kobiela, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek

Fot. sesja prezentacyjna (od lewej): dr hab. Michał Zawada, dr hab. Marcin Kuźniak, dr Radek Łapkiewicz, Adrian Kobiela, prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek

 

Praktycznym aspektom naukowych poszukiwań została poświęcona druga z kolei sesja prezentacyjna. Uczeni, prof. Paweł Moskal (Uniwersytet Jagielloński; beneficjent programu TEAM), dr Marcin Pawłowski (Uniwersytet Gdański; beneficjent programu FIRST TEAM), dr hab. Anna Kajetanowicz (Uniwersytet Warszawski; beneficjentka programu TEAM-TECH), prof. Maciej Wojtkowski (międzynarodowa agenda badawcza ICTER), opowiedzieli o wyzwaniach związanych z prowadzonymi badaniami oraz możliwościach ich zastosowań. Moderatorem był dr Bartosz Wawrzynów (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej).

Dr Bartosz Wawrzynów, prof. dr hab. Paweł Moskal, prof. Maciej Wojtkowski, dr hab. Anna Kajetanowicz, dr Marcin Pawłowski

Fot. sesja prezentacyjna (od lewej): dr Bartosz Wawrzynów, prof. Paweł Moskal, prof. Maciej Wojtkowski, dr hab. Anna Kajetanowicz, dr Marcin Pawłowski

 

Tematem trzeciej sesji prezentacyjnej były badania dotyczące skutków pandemii COVID-19. Gośćmi dra Radosława Kwapiszewskiego (Fundacja na rzecz Nauki Polskiej) byli beneficjenci programów FNP, którzy otrzymali dodatkowe środki z FE w ramach POIR na walkę z wirusem SARS-CoV-2: prof. Agnieszka Michota-Kamińska (Polska Akademia Nauk; beneficjentka programu TEAM-TECH), prof. Justyna Olko (Uniwersytet Warszawski; beneficjentka programu TEAM), dr Alicja Chmielewska (Uniwersytet Gdański; beneficjentka programu Powroty), prof. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska; beneficjent programu TEAM).

Dr inż. Radosław Kwapiszewski, prof. Justyna Olko

Fot. sesja prezentacyjna, prof. Justyna Olko

 

Także w ramach pierwszego dnia 4. Interdyscyplinarnej Konferencji FNP odbył się panel dyskusyjny, którego celem było omówienie potencjału tworzenia start-upów w polskim środowisku akademickim. Dr Bartosz Wawrzynów moderował dyskusję z udziałem: prof. Jacka Jemielitego (Uniwersytet Warszawski; beneficjent programu TEAM), prof. Piotra Garsteckiego (Polska Akademia Nauk; beneficjent programu TEAM-TECH), Marcina Hejki (OTB Ventures), Jana Habermanna (Credo Ventures).

Dr dr Bartosz Wawrzynów, prof. dr hab. Jacek Jemielity, Jan Habermann, Marcin Hejka

Fot. panel dyskusyjny (od lewej): dr Bartosz Wawrzynów, prof. Jacek Jemielity, Jan Habermann, Marcin Hejka

 

II dzień konferencji

Debata drugiego dnia konferencji skupiona była wokół grantów naukowych oraz szans ich pozyskiwania. Pierwszy w tym dniu panel dyskusyjny podkreślał także rolę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w procesie aplikowania przez naukowców o fundusze na prowadzenie i rozwój badań. Dyskusję poprowadził prof. Maciej Żylicz, prezes FNP, a uczestniczyli w niej również: dr hab. Grzegorz Soboń (Politechnika Wrocławska; beneficjent programu FIRST TEAM), dr Agata Karska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; beneficjentka programu FIRST TEAM), dr hab. Wiktor Lewandowski (Uniwersytet Warszawski; beneficjent programu FIRST TEAM), dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak (Uniwersytet Gdański; beneficjentka programu FIRST TEAM).

E46A7490

Fot. panel dyskusyjny (od lewej): prof. Maciej Żylicz, dr Agata Karska, dr hab. Wiktor Lewandowski, dr hab. Grzegorz Soboń, dr hab. Danuta Gutowska-Owsiak

 

Swoimi doświadczeniami w zdobyciu i realizacji grantów ERC podzielili się natomiast członkowie drugiego panelu dyskusyjnego, moderowanego przez dra Tomasza Poprawkę (Biuro Promocji Nauki „PolSCA”, Polska Akademia Nauk). Tym razem w dyskusję włączyli się: dr hab. Urszula Stachewicz (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; beneficjentka programu FIRST TEAM), prof. Anna Matysiak (Uniwersytet Warszawski), prof. Grzegorz Pietrzyński (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN), dr hab. Michał Szymański (Uniwersytet Gdański; beneficjent programu FIRST TEAM), prof. Wojciech Knap (międzynarodowa agenda badawcza CENTERA), dr Sebastian Glatt (Uniwersytet Jagielloński; beneficjent programu FIRST TEAM).

E46A7783

Fot. Panel dyskusyjny (od lewej): dr Tomasz Poprawka, prof. Wojciech Knap, prof. Grzegorz Pietrzyński, prof. Anna Matysiak, dr Sebastian Glatt, dr hab. Michał Szymański, dr hab. Urszula Stachewicz

 

Strefa plakatowa

Powtarzalnym punktem agendy 4. Interdyscyplinarnej Konferencji FNP były sesje plakatowe, podczas których naukowcy mogli przedstawić wyniki swoich projektów realizowanych w ramach programów FNP finansowanych ze środków FE z POIR . Łącznie zgłoszone zostały 164 plakaty, a ich ekspozycja towarzyszyła wydarzeniom w sali konferencyjnej.

E46A6764a

Fot. sesja plakatowa

 

Interdyscyplinarna Konferencja FNP integruje środowisko naukowe. Jej celem jest nawiązanie relacji i podzielenie się doświadczeniami pomiędzy beneficjentami programów koordynowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, a także prezentacja uzyskanych wyników badań. Tegoroczna konferencja odbyła się na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie.

 

Obejrzyj relację filmową 

 

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Fot. Nel Gwiazdowska_Archiwum FNP

 

belka POIR_pl

Cofnij