Relacja z debaty „Przekonać nieprzekonanych. Jakich argumentów dostarcza nam nauka?”

15 września odbyła się debata Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pt. „Przekonać nieprzekonanych. Jakich argumentów dostarcza nam nauka?” Zaproszeni eksperci omówili zagadnienia zmiany postaw i znaczenia naukowych argumentów w kontekście pandemii COVID-19. Odpowiadali między innymi na pytania o to, co przebieg akcji szczepień przeciw COVID-19 mówi o Polakach jako pacjentach i o polskim systemie ochrony zdrowia, jaki związek z pandemią ma zjawisko nierealistycznego optymizmu oraz jakie są prognozy dla sytuacji epidemiologicznej w najbliższym czasie.

Debata „Przekonać nieprzekonanych. Jakich argumentów dostarcza nam nauka?” była już szóstym spotkaniem w ramach cyklu „Ufajmy nauce”, zainicjowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

W debacie wzięli udział:

  • dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Wojciech Kulesza – psycholog społeczny, pracownik naukowy Uniwersytetu SWPS. Bada m.in. zjawisko tzw. medycznego fake-newsa (uleganie nieprawdziwym informacjom ?medycznym?). Autor książki ?Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa?. Publikuje w naukowych czasopismach zachodnich i krajowych. W swoim dorobku ma również kilkadziesiąt artykułów popularnonaukowych, przygotowywanych m.in. dla tygodników: ?Polityka?, ?Newsweek? i ?Gazeta Wyborcza?.
  • dr Łukasz Lamża – doktor filozofii, naukowo związany z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publicysta ?Tygodnika Powszechnego?. Jest laureatem konkursu Popularyzator Nauki w kategorii ?Media? w 2021 roku. Autor między innymi takich publikacji jak: ?Przekrój przez świat?, ?Granice kosmosu ? granice kosmologii?, ?Wszechświat krok po kroku?.
  • Maria Libura – ekspertka Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pełni także funkcje kierownika Zespołu Studiów Strategicznych OIL Warszawa i wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz członka Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
  • dr inż. Franciszek Rakowski – fizyk, epidemiolog, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji. Pracownik naukowy w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, kierownik zespołu prowadzącego model matematyczny epidemii COVID-19 w Polsce. Członek Zespołu ds. Monitorowania Epidemii przy Ministrze Zdrowia oraz Rady ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów. Był zatrudniony jako główny specjalista ds. sztucznej inteligencji w centrum badawczo-rozwojowym firmy Samsung Electronics i w kilku startupach technologicznych. Przedsiębiorca, CEO firmy analitycznej Simmundi. Członek Rady Naukowej Centrum Myśli JP2.

Spotkanie poprowadzili Justyna Motrenko, kierownik Zespołu ds. Nagród i Stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, oraz red. Krzysztof Michalski, członek Rady Upowszechniania Nauki PAN.

Oglądaj zapis debaty

Debata była transmitowana poprzez kanały w mediach społecznościowych FNP, YouTube oraz Facebook.

 

Spotkanie było zrealizowane w ramach akcji ?Ufajmy nauce?, którą Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła w ubiegłym roku z okazji jubileuszu 30-lecia swojej działalności, aby inicjować w przestrzeni publicznej rzetelną dyskusję opartą na naukowej wiedzy i propagować sprawdzone informacje na temat istotnych społecznie problemów i wyzwań. W ramach akcji FNP zorganizowała sześć debat eksperckich na temat pandemii COVID-19 i przygotowała edukacyjny film o szczepionkach mRNA przeciwko COVID-19. Więcej informacji tutaj.

Cofnij