Relacja z dwudziestego drugiego spotkania w ramach cyklu Wielogłos o Monografiach FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

8 lutego, o godz. 18.00, w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyło się dwudzieste drugie spotkanie z cyklu WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH FNP pod hasłem ?Wiersz jako spotkanie. Wokół powojennej awangardy poetyckiej?.

Pretekstem do spotkania była książka autorstwa dr Karoliny Górniak-Prasnal pt. ?Otwieranie wszechświata?. Polska powojenna awangarda poetycka: Tymoteusz Karpowicz i Krystyna Miłobędzka, wydana w serii Monografie FNP pod koniec 2022 roku.

Autorka książki ? literaturoznawczyni, komparatystka, redaktorka ? obroniła rozprawę doktorską z zakresu literaturoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Praca otrzymała wyróżnienie w Konkursie im. Inki Brodzkiej-Wald. Dr Karolina Górniak-Prasnal jest obecnie adiunktką w Katedrze Komparatystyki Literackiej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania naukowe obejmują XX- i XXI-wieczną poezję polską oraz anglojęzyczną, komparatystykę literacką, historię modernizmu oraz ruchów awangardowych i neoawangardowych, literaturę eksperymentalną, a także zjawiska intermedialne we współczesnej poezji i najnowsze metodologie badawcze.

 

Fot. Karolina Siemion-Bielska_Archiwum FNP

 

Spotkanie w Fundacji prowadziła Joanna Mueller ? poetka, eseistka, redaktorka. Wydała kilka tomów poetyckich, ostatnio ?intima thule? (2015), ?Waruj? (2019, poemiks wraz z Joanną Łańcucką) i ?Hista & her sista? (2021), dwie książki eseistyczne (?Stratygrafie?, 2010; ?Powlekać rosnące?, 2013). Za książki poetyckie nominowana m.in. do Nagrody Literackiej Gdynia (2008), Nagrody im. W. Szymborskiej (2020) i trzykrotnie do Silesiusa (2016, 2021, 2022). Współredaktorka antologii poezji kobiet: ?Solistki? (2009) i ?Warkoczami? (2016).

Zaproszenie do dyskusji przyjęła także dr hab. Krystyna Latawiec ? historyczka współczesnej literatury polskiej i dramatu. Kieruje Katedrą Literatury Nowoczesnej i Krytyki Literackiej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Opublikowała książki: ?Na scenie świata i teatru. O dramaturgii Mariana Pankowskiego?, ?Dramat poetycki po 1956 roku: Jarosław M. Rymkiewicz, Stanisław Grochowiak, Tymoteusz Karpowicz?, ?Teatralne tropy rzeczywistości?, ?Literackie miejsca peryferyjne?.

Trzecim gościem był Marcin Sendecki ? poeta, dziennikarz, krytyk literacki. Jest laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2022) oraz za książkę roku (2015 tom ?Przedmiar robót? wyd. Biuro Literackie). Otrzymał też Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej i Nagrodę ?Odry?(obie w 2017).

 

Fot. Karolina Siemion-Bielska_Archiwum FNP

 

Rozmowa dotyczyła interpretacji projektów poetyckich dwojga polskich powojennych awangardystów: Tymoteusza Karpowicza i Krystyny Miłobędzkiej. Gościnie i goście zastanawiali się nad znaczeniem terminu ?awangarda? i nad tym, w jakim stopniu język poezji może wyrazić w sposób wyczerpujący, zrozumiały, błyskotliwy, a równocześnie lapidarny emocje, wrażenia i zdarzenia, które ciężko ?zamknąć? w słowa. Autorka ?Otwierania wszechświata? stwierdziła, że warunkiem ?wewnętrznego rozwoju? poezji Krystyny Miłobędzkiej jest ciągłe sięganie po to, co nowe, ?mówienie nowych? (słów, rzeczy, środków wyrazu, przy czym ?mówienie? odnosi się zapewne również do posługiwania się, używania, przywoływania itp.).

Dr Karolina Górniak-Prasnal opowiadała o swojej lekturze materiałów archiwalnych, które rzucają nowe światło na perspektywy interpretacyjne dla poezji zarówno Karpowicza, jak i Miłobędzkiej. Te dwa częściowo pokrewne, lecz znacząco odmienne projekty poetyckie, można według autorki rozpatrywać pod kątem wewnątrztekstowego dialogu. ?Spotkanie? tych dwóch światów poetyckich ? w ścisłym połączeniu z ich życiorysami i bardzo odmienną osobowością obu poetów ? było głównym wątkiem rozmowy naszych wielogłosowych gościń i gości.

 

Fot. Karolina Siemion-Bielska_Archiwum FNP

 

Zapraszamy serdecznie na kolejne spotkanie z cyklu Wielogłos o Monografiach FNP, które odbędzie 26 kwietnia i zostanie poświęcone wybranym wątkom z wydanej na początku 2023 roku książki dr Karoliny Tabaszewskiej pt. Pamięć afektywna. Dynamika polskiej pamięci po 1989 roku.

 

 

Fot. Karolina Siemion-Bielska_Archiwum FNP

Cofnij