Research&Go! Poland

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja była jedną z instytucji organizujących prezentację Polski podczas konferencji z cyklu Destination Europe, która odbyła się w dniach 6-7 grudnia w sercu San Francisco. Cykl ten został zainicjowany w styczniu tego roku w Bostonie przez Komisję Europejską i kraje członkowskie UE. Celem Destination Europe jest przedstawienie Amerykanom naukowego potencjału krajów Unii Europejskiej oraz zachęcenie ich do wyboru Europy jako miejsca rozwijania karier badawczych. Udział Polski w konferencji koordynowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w jego organizację zaangażowane były także: FNP oraz Ambadsada RP w Waszyngtonie

Konferencję rozpoczęło przesłanie komisarz Máire Geoghegan-Quinn, która wśród krajów europejskich oferujących sprzyjające warunki dla pracy naukowców wymieniła Polskę. W panelu otwierającym konferencję głos zabrali między innymi: prof. Donald Dingwell, sekretarz generalny European Research Council oraz dr David Stonner, dyrektor wykonawczy ds. relacji międzynarodowych National Science Foundation. Obaj zgodnie podkreślili konieczność globalizacji nauki we współczesnym świecie i przedstawili działania swoich macierzystych instytucji sprzyjające temu procesowi. 
 
Obok obrad plenarnych w programie konferencji znalazły się sesje prezentujące oferty dla naukowców w poszczególnych krajach UE. Obok Niemiec, Holandii, krajów skandynawskich, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii gospodarzem oddzielnej sesji była Polska. W panelu zatytułowanym Research&Go! Poland, prowadzonym przez prof. Marka Konarzewskiego, radcę-ministra ds. naukowych Ambasady RP w USA, wystąpił m.in. dr Tomasz Poprawka, z-ca dyrektora ds. działalności programowej FNP. Przedstawił on działania Fundacji zmierzające do podniesienia atrakcyjności pracy w polskich instytucjach naukowych dla badaczy z zagranicy, a także ofertę Fundacji skierowaną do zagranicznych naukowców ? m.in. programy Homing Plus, Idee dla Polski i Team. Uzupełnieniem części informacyjnej panelu przygotowanej przez przedstawicieli MNiSW były wystąpienia znakomitych polskich badaczy, których doświadczenia zawodowe są związane z USA: prof. Macieja Konackiego z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Toruniu  (laureata programów FNP Focus i Idee dla Polski) oraz prof. Waldemara Priebe  z Centrum Antyrakowego MD Anderson w Teksasie. 
Konferencji towarzyszyła dwudniowa wystawa prezentująca oferty narodowe krajów UE dla naukowców poszukujących w Europie nowych miejsc rozwoju swoich karier. Polskie stoisko przygotowały wspólnie: MNiSW, FNP oraz Ambasada RP w Waszyngtonie. Jego mocnym punktem był przyciągający uwagę element oprawy ? filmowe wypowiedzi laureatów FNP, wybitnych przedstawicieli młodego pokolenia polskich badaczy, którzy po wieloletnich pobytach za granicą wybrali Polskę ze względu na dostępne obecnie możliwości realizowania w naszym kraju najambitniejszych projektów. 
 
Cofnij