Rozpoczęcie naboru do ostatnich edycji programów HOMING PLUS i POMOST

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Od 15 stycznia do 29 marca br. można składać wnioski w ostatniej edycji konkursów w programach HOMING PLUS i POMOST (dziedziny Bio, Info, Techno). 
 
W programie HOMING PLUS finansowane są innowacyjne projekty realizowane przez badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju. Do składania wniosków w programie zapraszamy również młodych doktorów innych narodowości zainteresowanych odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czeka subsydium badawcze w wysokości do 80 000 zł rocznie oraz stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie.
Łączna alokacja środków w ostatniej edycji konkursu wynosi 2,8 mln złotych.
Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie programu.
 
Rodziców-naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zachęcamy do aplikowania w programie POMOST, który umożliwia powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. Laureaci i laureatki programu będą mogli prowadzić badania dzięki grantowi, którego wysokość wynosi do 140 000 zł rocznie.
W ostatniej edycji konkursu zostaną sfinansowane projekty o łącznej wartości 2,5 mln złotych.
Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie programu.

Programy HOMING PLUS i POMOST są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cofnij