Rozpoczynamy nabór wniosków w ostatniej edycji programów HOMING PLUS i POMOST

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Od 14 sierpnia do 15 października br. można składać wnioski w VIII i jednocześnie ostatniej edycji konkursów w programach HOMING PLUS i POMOST* (dziedziny Bio, Info, Techno). 
 
W programie HOMING PLUS finansowane są innowacyjne projekty realizowane przez badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju. Do składania wniosków w programie zachęcamy również młodych doktorów innych narodowości zainteresowanych odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czeka subsydium badawcze w wysokości do 80 000 zł rocznie oraz stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie. W ostatniej edycji programu sfinansowane zostaną projekty o łącznej wysokości 3 mln złotych.

Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie programu.
 
Rodziców-badaczy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zachęcamy do składania wniosków w programie POMOST, który umożliwia powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. Finansowaniu w programie podlega grant badawczy i stypendia dla maksymalnie trzech podopiecznych. Łączna suma obu części: projektowej i stypendialnej wynosi 140 tys. zł rocznie. W ostatniej edycji konkursu sfinansowane zostaną projekty o łącznej wartości 2,5 mln złotych.

Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie programu.

 

*Programy HOMING PLUS i POMOST w dziedzinach z obszaru Bio, Info, Techno są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cofnij