Rozpoczynamy nabór wniosków w programach HOMING PLUS I POMOST

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+
Od 14 sierpnia do 15 października br. można składać wnioski w  programach HOMING PLUS i POMOST.
Do udziału w programie HOMING PLUS zapraszamy badaczy ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju. W programie aplikacje mogą składać również młodzi doktorzy innych narodowości zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce. Na laureatów czekają stypendia w wysokości 5000 zł miesięcznie oraz subsydium badawcze w wysokości do 80 000 zł rocznie. Łączna alokacja środków w ramach konkursu wynosi 3,8 mln złotych.
Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie programu.
Rodziców-naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zachęcamy do aplikowania w programie POMOST, który umożliwia powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. W tej edycji konkursu zostaną sfinansowane projekty o łącznej wartości 3,8 mln złotych.
Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie programu.
Cofnij