Rozpoczynamy nabór wniosków w programie START

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja uruchomiła nabór wniosków w programie START (edycja 2015).  Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć.
W konkursie oceniana jest więc przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku kandydata oraz wskazane przez niego, najważniejsze osiągnięcie naukowe.

Młodych uczonych zainteresowanych udziałem w konkursie o roczne stypendium naukowe w wysokości 28 000 zł (które można przeznaczyć na dowolny cel), zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu. Znajdują się w nich m.in. szczegółowe informacje o kryteriach i sposobie oceny wniosków oraz opis poszczególnych etapów konkursu.

Składając wniosek do programu START kandydat może również ubiegać się o dodatkowe środki na finansowanie krótkoterminowego wyjazdu studyjnego do wybranego ośrodka badawczego za granicą. Finansowanie wyjazdu studyjnego przyznawane jest laureatom po rozstrzygnięciu konkursu START, na podstawie opisanych w Instrukcji przygotowania wniosku kryteriów.

Wnioski w konkursie START 2015 można składać do 31 października br.
Wszystkim kandydatom życzymy powodzenia w konkursie!

Na zdjęciu: dr Dorota Pudzianowska, laureatka START 2009 i 2010/ fot. Zorka Project

Cofnij