Rusza 10. konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę COPERNICUS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatek i kandydatów do dziesiątego konkursu o nagrodę COPERNICUS (edycja 2024) dla wybitnych polskich i niemieckich naukowczyń i naukowców. Termin składania wniosków upływa 12 lipca 2023 r.

Nagroda COPERNICUS jest wspólną inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), realizowaną od 2006 roku. Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym, będącym rezultatem tej współpracy w dowolnej dziedzinie nauki, w tym także w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Dzięki Nagrodzie COPERNICUS organizatorzy wspierają i promują polsko-niemiecką współpracę naukową i wyjątkowe osiągnięcia, będące jej efektem.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu parze uczonych, w której jedna osoba pracuje w Polsce, a druga w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR ? po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane na dalsze badania naukowe i wzmacnianie współpracy polsko-niemieckiej. Laureatów wybiera jury złożone z wybitnych przedstawicielek i przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Konkurs jest skierowany do reprezentantek i  reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych. Od kandydatów oczekuje się wybitnych zasług dla polsko-niemieckiej współpracy badawczej, która łączy komplementarne umiejętności, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć istotne znaczenie dla danego środowiska badawczego oraz charakteryzować się potencjałem otwierania nowych perspektyw w danej dziedzinie badań lub też poza nią.

Do zgłaszania kandydatek i kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Autonominacje także będą rozpatrywane. Kandydaci muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, być zatrudnieni na uczelni państwowej lub w jednostce naukowej w Niemczech albo w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz być zaangażowani w bieżące projekty badawcze. Szczególnie zachęcamy do nominowania kobiet.

Nominacje muszą zawierać następujące dokumenty w języku angielskim:

  • potwierdzenie jasno zdefiniowanego, wspólnego osiągnięcia naukowego dwojga kandydatów;
  • CV kandydatów w formie tabelarycznej (max. dwie strony każde);
  • listę maksymalnie dziesięciu publikacji dokumentujących wspólne osiągniecie powstałe na bazie potwierdzonych wspólnych badań kandydatów;
  • jeden list polecający na nominowaną parę w przypadku, gdy nominacja jest składana przez osobę trzecią; dwa listy polecające w przypadku autonominacji.

Jury będzie poddawało nominacje ocenie, ze szczególnym uwzględnieniem doskonałości naukowej wspólnych dokonań i jakości współpracy, w ramach specyfiki danej dziedziny badań. Jury składa się z ośmiu członków kadencyjnych ? uznanych przedstawicielek i przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska akademickiego. W celu zapewnienia miarodajnej oceny nominacji odpowiednio do zakresu różnych dziedzin nauki, w tym nauk humanistycznych i społecznych, DFG i FNP mogą wspólnie powołać do dwóch dodatkowych członków stowarzyszonych Jury.

Termin zgłaszania kandydatów i kandydatek upływa w środę, 12 lipca 2023 r. Nominacje należy składać elektronicznie za pomocą portalu zgłoszeniowego FNP: https://wnioski.fnp.org.pl.

Nazwiska laureatów i laureatek zostaną ogłoszone do czerwca 2024 roku, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Niemczech w październiku 2024 roku.

Więcej informacji na temat Nagrody Copernicus można znaleźć na stronach:

Dodatkowych informacji udzielają:

Cofnij