Rusza czwarty konkurs w programie DLA UKRAINY [UA version below]

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchamia czwarty konkurs w programie DLA UKRAINY. Dzięki tej inicjatywie naukowcy z Ukrainy mogą nawiązać współpracę z polskimi badaczami w celu realizacji wspólnych badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Termin składania wniosków upływa 3 czerwca 2024.

Celem programu DLA UKRAINY jest wspieranie badaczy i badaczek z Ukrainy, tak aby mogli kontynuować pracę naukową poprzez współpracę z polskimi badaczami i ośrodkami naukowymi.

Program oferuje możliwość zdobycia rocznego grantu w wysokości 268,8 tys. zł na polsko-ukraiński projekt naukowy obejmujący zagadnienia związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa. Projekty muszą dotyczyć tematów o znaczeniu istotnym dla obu krajów.

Do konkursu w programie DLA UKRAINY przystąpić może para naukowców – jeden z Polski, a drugi z Ukrainy. Wnioskodawcy muszą posiadać stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 12 lat przed złożeniem wniosku. Inaczej niż w poprzednich konkursach organizowanych w ramach programu, osoba reprezentująca stronę ukraińską musi w dniu składania wniosku być nie tylko zatrudniona w ukraińskiej instytucji prowadzącej badania, ale również przebywać i później realizować projekt w Ukrainie.  

W imieniu obojga naukowców wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z instytucją prowadzącą badania naukowe w Polsce, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca).

Dzięki środkom pozyskanym przez Fundację od darczyńców wspierających program DLA UKRAINY, w czwartym konkursie możliwe jest zawnioskowanie o dofinansowanie wynagrodzenia dodatkowej osoby – doktoranta/ doktorantki – która zostanie zaangażowana w realizację projektu.

Wnioski zgłoszone do konkursu oceniane są przez międzynarodowy panel ekspertów powołany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Wnioski są przyjmowane wyłącznie w języku angielskim za pośrednictwem elektronicznego systemu aplikacyjnego na stronie: www.wnioski.fnp.org.pl.

Termin składania wniosków w czwartym konkursie upływa w dniu 3 czerwca 2024.

W czwartym konkursie Fundacja planuje sfinansować do 3 grantów. Ogłoszenie wyników jest planowane na czwarty kwartał 2024.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela koordynatorka programu DLA UKRAINY dr Sofia Azovtseva: tel.: +48 22 845 95 11, kom.: +48 691 512 451, email: azovtseva@fnp.org.pl.

Więcej informacji:

Przeczytaj także:

Dowiedz się więcej o sfinansowanych projektach:


Wspieraj z nami naukowców z Ukrainy

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na stronie https://pomocukrainie.fnp.org.pl/ prowadzi specjalną zbiórkę na rzecz naukowców z Ukrainy, do której każdy może się w dowolnej chwili przyłączyć. Środki pozyskane z darowizn zostaną przeznaczone wyłącznie na zaangażowanie młodych badaczy i badaczek z Ukrainy, którzy będą realizować projekty w programie DLA UKRAINY.

Program ten daje również instytucjom i firmom możliwość tworzenia partnerstw z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej ukierunkowanych na poprawę sytuacji ukraińskich badaczy czy umożliwienie im realizacji projektów naukowych.

Badacze i badaczki z Ukrainy, by móc kontynuować pracę naukową, wciąż potrzebują naszego wsparcia – zachęcamy do przyłączenia się do naszej zbiórki.


Стартує четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”

Фундація Польської Науки (FNP) оголошує четвертий конкурс у програмі “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. Заявки приймаються до 3 червня 2024 року.

Програма “ДЛЯ УКРАЇНИ” має на меті надання підтримки дослідникам і дослідницям з України, щоб вони могли продовжувати наукову роботу у співпраці з польськими вченими та науковими осередками.

Програмою передбачено отримання річного ґранту в розмірі 268 800 злотих на реалізацію польсько-українського наукового проєкту, тематика якого охоплюватиме питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, демократії, євроінтеграцією чи безпекою.Тема проєктів повинна мати важливе значення для обох країн.

У конкурсі програми “ДЛЯ УКРАЇНИ” можуть взяти участь пара науковців – один із Польщі, другий – з України. Кандидати повинні мати ступінь доктора філософії, отриманий не більше ніж 12 років на момент подання заявки. На відміну від попередніх конкурсів, організованих у рамках програми, особа, яка представлятиме українську сторону, має бути не лише працевлаштованою в українській науково-дослідницькій установі на момент подання заявки, а й проживати та реалізувати проєкт в Україні.

Заявку від імені обох науковців подає особа, яка працює в Польщі, спільно з установою, що проводить наукові дослідження у Польщі (приймаюча організація) та у якій реалізуватиметься проєкт.

Завдяки коштам, отриманим від донорів, які підтримують програму «ДЛЯ УКРАЇНИ»,

у четвертому конкурсі передбачена можливість отримати фінансування оплати праці додаткового члена команди – аспіранта/-ки, який/-а буде залучений/-а до виконання проєкту.

Заявки, подані на конкурс, оцінюватиме міжнародна група експертів, призначена Фундацією Польської Науки.

Заявки прийматимуться лише англійською мовою у системі електронного подачі заяв на сайті: www.wnioski.fnp.org.pl

Кінцевий термін подання заявок у четвертому конкурсі:  3 червня 2024 року.

У четвертому конкурсі Фонд планує надати фінансування для трьох грантів. Результати планується оголосити у четвертому кварталі 2024 року.

За додатковою інформацією щодо участі та умов проведення конкурсу просимо звертатися до координаторки програми “ДЛЯ УКРАЇНИ” д-ра Софії Азовцевої: тел.: +48 22 845 95 11, моб.: +48 691 512 451, email: azovtseva@fnp.org.pl.

Більше інформації:

Cofnij