Rusza drugi konkurs o Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza drugi konkurs w programie Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego adresowanym do wybitnych filozofów i historyków idei.

Celem stypendium jest wyróżnienie uczonych, którzy już na początku swojej kariery naukowej mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcowi z Polski, jak i z zagranicy. Jak mówi prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes FNP ? Stypendium jest wyrazem chęci uhonorowania dorobku prof. Leszka Kołakowskiego, jednego z najwybitniejszych umysłów drugiej połowy XX wieku, a także promowania polskiej myśli filozoficznej na świecie.

Kandydatów do stypendium zgłaszają zaproszeni imiennie przez kapitułę wybitni przedstawiciele nauki z całego świata. Wyboru laureata dokonuje kapituła, w skład której wchodzą filozofowie i historycy idei o międzynarodowym autorytecie: prof. Tadeusz Gadacz z Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr Dmitri Levitin i Sir Noel Malcolm z Uniwersytetu Oksfordzkiego, prof. Steven Nadler z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, prof. Dominik Perler z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Catherine Wilson z Uniwersytetu w Yorku. Kapituła będzie analizować dorobek naukowy kandydatów oraz ich plany badawcze.

Regulamin konkursu nie przewiduje możliwości autonominacji.

Konkurs jest organizowany co dwa lata. Pierwszym stypendystą programu został dr Dmitri Levitin ? historyk idei i historyk filozofii z Uniwersytetu Oksfordzkiego, autor publikacji poświęconych historii nowożytnej myśli europejskiej, m.in. historii filozofii, nauki, medycyny i stosunkom pomiędzy państwem a Kościołem.

Wysokość stypendium wynosi do 100 000 zł.

Cofnij