Rusza drugi konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe, Informacje prasowe
-A A+

Dzisiaj ruszają nabory do drugiego konkursu w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. O środki w łącznej wysokości prawie 24,5 mln zł na realizację innowacyjnych projektów badawczych mogą ubiegać się młodzi doktorzy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Wnioski można składać do 17 października br.

Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może sięgać nawet 2 mln zł i może zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Pula środków przeznaczonych na drugi konkurs wynosi aż 14 mln zł.

Program HOMING to z kolei propozycja dla osób, które chcą wrócić z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu można zdobyć grant w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Finansowanie może zostać przyznane na dwa lata, bez możliwości przedłużenia. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. Na drugi konkurs FNP zamierza przeznaczyć łącznie 8 mln zł.

Natomiast badacze, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R z powodu pracy w innym sektorze gospodarki lub ze względu na rodzicielstwo, mogą ubiegać się o grant w wysokości do ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. W drugim konkursie do zdobycia jest łącznie 2,4 mln zł.

We wszystkich trzech programach o dofinansowanie ubiegać mogą się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Otrzymane środki można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia (kierownik projektu może wnioskować o wynagrodzenie miesięczne w wysokość 17,5 tys. – 20 tys. zł brutto, młody doktor ? może otrzymywać do 15 tys. zł brutto miesięcznie, doktorant do 8 tys. zł brutto, a student nawet do 4 tys. zł brutto) czy stypendia (od 1,5 tys. zł do 4,5 tys. zł brutto), a także na prace zlecone (podwykonawstwo), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R.

Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku.

Szczegółowe informacje wraz z danymi kontaktowymi do koordynatorów znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym programom: FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące powyższych programów, które odbędzie się 15 września br. w siedzibie FNP przy ul. I. Krasickiego 20/22 w Warszawie. Spotkanie będzie także transmitowane on line. O szczegółowym programie wydarzenia oraz o rejestracji będziemy wkrótce szczegółowo informować na naszej stronie internetowej.

 

Na zdjęciu: dr Karolina Piecyk, zdobywczyni II nagrody w konkursie INTER 2014, fot. One HD

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij