Rusza konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre?a Curie 2022

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk mają przyjemność ogłosić drugą edycję konkursu o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre?a Curie. Nagroda jest współfinansowana przez FNP i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego.  

Nagroda ma na celu podkreślenie korzyści płynących z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Zostanie przyznana już po raz drugi parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy i badaczek reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 20 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. do godz. 16.00.

Ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagrody odbędą się w Paryżu, jesienią 2022 roku.

Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości, ze stopniem naukowym doktora, jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Nominacja powinna zawierać:

  • Opis wspólnych osiągnięć naukowych obu kandydatów w ramach polsko-francuskiej współpracy naukowej, wraz z planami dalszej współpracy badawczej (maksymalnie 6000 znaków)
  • Listę do 10 publikacji związanych ze wspólnymi osiągnięciami naukowymi
  • Życiorysy zawodowe obu naukowców
  • Jeden list polecający dla nominowanej pary, w przypadku autonominacji dwa listy polecające.

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych.

Laureatów nagrody wybierze polsko-francuskie Jury powołane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są także bezpośrednio u Koordynatorki Programu, Joanny Jachimczuk-Lora, tel +48 22 311 84 30, jachimczuk@fnp.org.pl

Więcej informacji:

Cofnij