Rusza konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie 2024

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe, Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Francuską Akademią Nauk mają przyjemność ogłosić trzecią edycję konkursu o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie. Nagroda jest współfinansowana przez FNP i Fundację im. Zygmunta Zaleskiego.  

Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Zostanie przyznana już po raz trzeci parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 4 grudnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. do godz. 16.00.

Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości, ze stopniem naukowym doktora, jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Nominacja powinna zawierać:

  • Opis wspólnych osiągnięć naukowych obu kandydatów w ramach polsko-francuskiej współpracy naukowej, wraz z planami dalszej współpracy badawczej (maksymalnie 3 strony A4)
  • Listę do 10 publikacji związanych ze wspólnymi osiągnięciami naukowymi (rekomendowane jest dodanie 3 do 5 linii komentarza do każdej publikacji i linków do ich elektronicznych wersji, jeśli są dostępne)
  • Życiorysy zawodowe obu naukowców (maksymalnie 2 strony A4 dla każdego kandydata)
  • Dwa pisemne polecenia dla nominowanej pary:
    • w przypadku nominacji, jeden list polecający dla nominowanej pary wystawiony przez inną osobę niż nominujący (maksymalnie 2 strony A4) i uzasadnienie nominacji przez nominującego (do 3600 znaków).
    • w przypadku autonominacji, dwa listy polecające dla nominowanej pary (maksymalnie 2 strony A4 każdy z nich).

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Francuska Akademia Nauk są sygnatariuszami Deklaracji z San Francisco – DORA. Ujęte w niej zasady jakościowej oceny wiążą się z ograniczeniem kryterium parametrów bibliometrycznych i nieuwzględnianiem impact factor.

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych pod adresem: https://wnioski.fnp.org.pl

Laureatów nagrody wybierze polsko-francuskie Jury powołane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są bezpośrednio u dr Moniki Biłas-Henne, ekspertki ds. programów: tel. 22 845 95 32; 604 129 087, monika.bilas@fnp.org.pl

Więcej informacji:

 

Cofnij