Rusza konkurs o Polsko-Francuską Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre?a Curie 2019

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej i Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Badań Naukowych i Innowacji (MESRI) we Francji, we współpracy z Francuską Akademią Nauk, mają przyjemność ogłosić konkurs o Nagrodę Naukową im. Marii Skłodowskiej i Pierre?a Curie w ramach Polsko-Francuskiego Roku Nauki 2019.

Nagroda ma na celu podkreślić korzyści płynące z polsko-francuskiej współpracy naukowej. Zostanie ona przyznana po raz pierwszy w historii parze współpracujących ze sobą naukowców z Polski i Francji w dowód uznania ich wspólnych osiągnięć badawczych, które przyczyniły się do zacieśnienia współpracy naukowej między obu krajami.

Nagroda przyznawana jest na podstawie nominacji, w tym autonominacji. Parę kandydatów może nominować każdy czynny przedstawiciel polskiego i francuskiego środowiska naukowego. Nominacje mogą dotyczyć badaczy reprezentujących wszystkie grupy i dziedziny nauk.

Laureaci otrzymają po 15 tys. euro, w tym 5 tys. euro jako nagrodę indywidualną i 10 tys. euro w postaci subsydium na kontynuowanie współpracy naukowej.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 19 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Ogłoszenie wyników i ceremonia przyznania nagród odbędzie się na zakończenie Polsko-Francuskiego Roku Nauki pod koniec roku 2019.

Każda nominacja musi wskazywać dwóch naukowców dowolnej narodowości (jednego pracującego w Polsce i jednego we Francji) przynajmniej ze stopniem naukowym doktora, którzy mogą poszczycić się wspólnym osiągnięciem naukowym.

Nominacja powinna zawierać:

  • Opis wspólnych osiągnięć naukowych obu kandydatów, które przyczyniły się do zacieśnienia polsko-francuskiej współpracy naukowej (maksymalnie 5000 znaków)
  • Propozycję wspólnych badań w najbliższej przyszłości (maksymalnie 3000 znaków)
  • Życiorysy zawodowe obu naukowców wraz z listą ich publikacji związanych ze wspólnymi osiągnięciami naukowymi
  • Jeden list polecający pary nominowanych (w przypadku nominacji własnej dwa listy polecające).

Nominacje należy składać w języku angielskim w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowej bazy danych pod adresem: https://wnioski.fnp.org.pl

Wyboru laureatów dokona kapituła polsko-francuska powołana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Francuską Akademię Nauk.

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są także bezpośrednio u Kierownika Zespołu ds. Nagród i Stypendiów, Justyny Motrenko, tel +48 22 845 95 32, +48 604 128 083; justyna.motrenko@fnp.org.pl.

 

Cofnij