Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ogłaszają dziewiąty konkurs o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich uczonych. Wnioski można składać do 20 lipca.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowczyń i naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnymi osiągnięciami naukowymi będącymi rezultatem tej współpracy.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm współpracującym uczonym ? jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR ? po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki, w tym do przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych.

?Nagroda COPERNICUS została ustanowiona w celu podkreślenia znaczenia polsko-niemieckiej współpracy naukowej i pokazania, jak dobre przynosi ona efekty? ? mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Do nominowania kandydatów i kandydatek uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje. Instytucje organizujące konkurs zachęcają do nominowania kobiet. Kandydaci i kandydatki muszą spełnić kilka warunków, m.in. posiadać co najmniej stopień doktora i kierować zespołem badawczym w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. Muszą też być zatrudnieni w państwowej uczelni i/lub w jednostce naukowej w Niemczech lub w podmiocie należącym do systemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce. Wyboru laureatek i laureatów dokonuje jury złożone z uznanych przedstawicieli i przedstawicielek polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zapoczątkowanym w roku 2004. Nagroda jest przyznawana co dwa lata. Dotychczas nagrodzono osiem wybitnych tandemów naukowych.

Kandydatów w dziewiątym konkursie o nagrodę COPERNICUS (edycja 2022) zgłaszać można do 20 lipca 2021.

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.docx

Logo Copernicus.jpg

Baner Copernicus.jpg

Cofnij