Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS 2020

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do ósmego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym ? jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR ? po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Laureatów wybiera jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

Kandydatów w ósmym konkursie o nagrodę Copernicusa należy zgłaszać w formie elektronicznej  zgodnie z instrukcjami opublikowanymi na stronie FNP w terminie od 9 maja do 9 lipca 2019.  Wyniki zostaną ogłoszone w 2020 r.

Nominacje powinny zawierać:

  • potwierdzenie wyjątkowych wspólnych osiągnięć obu kandydatów ? zgodnych z celami nagrody;
  • CV kandydatów w formie tabelarycznej (max. 2 strony każde)
  • listę do 10 publikacji powstałych na bazie wspólnych badań kandydatów;
  • jeden list polecający dla pary kandydatów; w przypadku autonominacji wymagane są dwa takie listy;

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne tutaj oraz bezpośrednio u koordynatora programu, Katarzyny Pronobis, tel. 22 845 95 09, katarzyna.pronobis@fnp.org.pl.

Zobacz także: Nagroda Copernicus 2018 wręczona

Cofnij