Rusza konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z niemieckim stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do ósmego konkursu o nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

Celem nagrody jest wyróżnienie wybitnych naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i mogą wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Jej wyniki powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym – jednemu pracującemu w Polsce, a drugiemu w Niemczech. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki.

Nagroda COPERNICUS została ustanowiona w celu podkreślenia znaczenia polsko-niemieckiej współpracy badawczej i pokazania, jak dobre przynosi ona efekty – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje. Laureatów wybiera jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego.

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) zapoczątkowanym w roku 2004. Nagroda jest przyznawana co dwa lata. Dotychczas nagrodzono siedem wybitnych tandemów naukowych.

Kandydatów w ósmym konkursie o nagrodę COPERNICUS zgłaszać można do 9 lipca 2019. Wyniki zostaną ogłoszone w 2020 r.

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.docx

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 22 845 95 41, 698 931 944, wojtysiak@fnp.org.pl

 

Cofnij