Rusza konkurs w programie MAB skierowany do beneficjentów programu Teaming

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Dzisiaj, 15 września, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), skierowany do beneficjentów programu Teaming. Termin składania pierwszej i drugiej części wniosku upływa 23 października br.

Udział w konkursie 7/2017 (moduł MAB PLUS) ograniczony jest do wnioskodawców*, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce, która uzyska wsparcie w ramach fazy 2. konkursu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską w programie Horyzont 2020. Do zdobycia jest łącznie 180 mln złotych.

Szczegółowy opis programu, zasady i procedury składania wniosków oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie programu.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Kinga Słomińska, kierownik zespołu ds. MAB, tel. 22 845 95 46; e-mail: kinga.slominska@fnp.org.pl.

*Wnioskodawcy mogą ponadto składać wnioski w innych konkursach w programie MAB na warunkach dokumentacji konkursowej obowiązującej w danym konkursie.

WARSZTAT DLA WNIOSKODAWCÓW W KONKURSIE 7/2017 (MAB PLUS)

W związku z ogłoszeniem konkursu 7/2017 w programie MAB ? moduł PLUS dla wnioskodawców planujących realizację projektów w jednostkach, które będą beneficjentami programu Teaming (Horyzont 2020), Fundacja serdecznie zaprasza osoby zainteresowane złożeniem wniosku w tym konkursie do udziału w warsztacie, w trakcie którego szczegółowo omówione zostaną wymagania stawiane wnioskodawcom, jak również wymogi dotyczące projektów oraz proces składania wniosków do programu MAB.

Celem programu MAB jest umożliwienie utworzenia w Polsce nowych jednostek badawczych (struktur organizacyjno-prawnych) kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata, w których zespoły złożone z naukowców zagranicznych i polskich reprezentujących różne specjalizacje naukowe będą realizować badania naukowe i prace rozwojowe na najwyższym światowym poziomie.

Uczestnikiem warsztatu może być potencjalny pierwszy lub drugi wnioskodawca w programie MAB oraz ewentualnie osoby wspierające wnioskodawców w przygotowaniu wniosków.

Termin: 26 września (wtorek), godz. 15:00 ? 17:30

Miejsce: Siedziba FNP, ul. I. Krasickiego 20/22, Warszawa

Program warsztatu:

14.30 ? 15.00 Rejestracja / kawa powitalna

15.00 ? 15.30 Prezentacja programu MAB i dyskusja: Organizacyjne wyzwania i korzyści towarzyszące wdrażaniu agend badawczych

15.30 ? 16.15 Warsztaty dla wnioskodawców (cz. I): Jak właściwie wdrażać program Międzynarodowych Agend Badawczych: wymagania formalne, a jednostka idealna

16.15 ? 16.30 Przerwa kawowa

16.30 ? 17.15 Warsztaty dla wnioskodawców (cz. 2): Składanie skutecznych wniosków ? proces selekcji i kryteria oceny

17.15 ? 17.30 Sesja pytań i odpowiedzi

Warsztat będzie przeprowadzony w języku polskim lub angielskim ? zależnie od zapotrzebowania zgłaszanego w trakcie rejestracji przez uczestników. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ewentualny nocleg, a także dojazd na warsztat uczestnicy organizują we własnym zakresie i na własny koszt.

Aby zarejestrować się na warsztat, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z informacją o chęci udziału i o preferowanym języku, w którym miałby być przeprowadzony warsztat, do dr Judyty Węgrzyn: wegrzyn@fnp.org.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. O udziale w warsztacie decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja będzie prowadzona do 21 września lub do wyczerpania limitu miejsc.

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

Cofnij