Rusza konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Dzisiaj, 23 lipca, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera konkurs 12/2018 w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). W konkursie wnioski mogą składać wybitni naukowcy z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Do zdobycia jest łącznie 70 mln zł. Termin składania pierwszej i drugiej części wniosku upływa 14 września br.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy.

Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy zechcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy. Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej, przy czym sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to 35 mln zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania. Środki na projekt są przyznawane w drodze konkursu. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, a także recenzentów.

Zobacz również:

  • PRZEWODNIK WNIOSKODAWCY i STRONĘ programu, gdzie znajduje się szczegółowy opis programu, zasad i procedury składania wniosków oraz dokumentacja konkursowa
  • Materiały video ze spotkań informacyjnych i webinariów na temat programu MAB

Dodatkowych informacji o konkursie dla jednostek spoza województwa mazowieckiego udziela dr Katarzyna Wybrańska, koordynatorka programu, tel. 22 845 95 47; email: katarzyna.wybranska@fnp.org.pl

Logotypy_pasek_PL (2)

Cofnij