Rusza konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Dzisiaj, 21 sierpnia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otwiera dodatkowy konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). W konkursie 6/2017 wnioski mogą składać wybitni naukowcy z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce zlokalizowanej na terytorium Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Do zdobycia jest łącznie 140 mln zł. Termin składania pierwszej części wniosku upływa 23 października.

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB)  jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy. Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy. Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej, sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to co najmniej 35 mln zł, z możliwością zwiększenia dofinansowania. Środki na projekt są przyznawane w drodze konkursu. Każdy wniosek podlega trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, jak i recenzentów.

Zobacz również:

Zapoznaj się także z opisami projektów, które już zdobyły finansowanie w programie MAB:

Dodatkowych informacji o konkursie dla jednostek spoza województwa mazowieckiego udziela dr Katarzyna Wybrańska, koordynatorka programu, tel. 22 845 95 47; email: katarzyna.wybranska@fnp.org.pl

Cofnij