Ruszył konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej razem ze stowarzyszeniem Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do zgłaszania kandydatów do konkursu o siódmą nagrodę COPERNICUS dla wybitnych polskich i niemieckich naukowców.

Celem nagrody jest wyróżnienie naukowców z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla współpracy polsko-niemieckiej i łączą w sposób komplementarny różne doświadczenia, wiedzę i zasoby w celu wspólnego rozwiązywania problemów badawczych. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w danych dziedzinach badawczych oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym – jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Konkurs jest skierowany do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR – po 100 000 EUR dla każdego z laureatów. Środki te powinny zostać wykorzystane przez naukowców na rzecz dalszego rozwoju współpracy polsko-niemieckiej.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający minimum stopień naukowy doktora, którzy są zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

W konkursie mogą wziąć udział uczeni ze stopniem minimum doktora, którzy są liderami zespołów badawczych w polskiej lub niemieckiej instytucji naukowej i są zaangażowani w projekty badawcze.

 Nominacje powinny zawierać:

  • potwierdzenie wyjątkowych wspólnych osiągnięć obu kandydatów – zgodnych z celami nagrody;
  • listę do 10 publikacji powstałych na bazie wspólnych badań kandydatów;
  • jeden list polecający dla pary kandydatów; w przypadku autonominacji wymagane są dwa takie listy;
  • CV kandydatów w formie tabelarycznej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 17 października 2017 r. Wnioski powinny zostać złożone w formie elektronicznej na portalu elan: https://elan.dfg.de/en

Osoby nominujące, które korzystają z portalu elan po raz pierwszy, powinny zarejestrować się przed 4 października 2017 r.  W przypadku autonominacji obaj kandydaci muszą zarejestrować się w portalu. Po zarejestrowaniu w portalu prosimy o wskazanie dziedziny i zaznaczenie opcji „Copernicus Award 2018”.

W celu dokończenia procesu nominacji formularz elektroniczny powinien zostać wydrukowany i podpisany, a następnie wysłany na adres:

Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

PED

Kennedyallee 40

53175 Bonn, Germany

Jury oceniające kandydatów składa się z sześciu członków stałych – uznanych przedstawicieli polskiego i niemieckiego środowiska naukowego. W celu zapewnienia odpowiednich kwalifikacji eksperckich Jury, DFG i FNP mogą powołać do czterech dodatkowych członków stowarzyszonych Jury, zależnie od dziedzin nauki reprezentowanych przez kandydatów w danym konkursie.

Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone w ciągu ośmiu miesięcy, licząc od terminu składania nominacji. Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w Niemczech w październiku 2018 r.

Dodatkowe informacje:

W celu uzyskania dodatkowych informacji o konkursie odwiedź stronę DFG: www.dfg.de/copernicus_award

Adres portalu do składania nominacji: http://elan.dfg.de

W kwestiach technicznych związanych z portalem prosimy o kontakt: +49 228 885-2900, elan-helpdesk@dfg.de

Kontakt do koordynatorów konkursu:

  • Po stronie DFG:

Annina Lottermann, tel.: +49 228 885-2802, Annina.Lottermann@dfg.de

Kerstin Matthes, tel.: +49 228 885-2723, Kerstin.Matthes@dfg.de

  •  Po stronie FNP:

Justyna Motrenko, tel.: +48 22 845 95 32,  Justyna.Motrenko@fnp.org.pl

Zobacz także:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cofnij