Rusza nabór wniosków w drugim konkursie w programach TEAM i TEAM-TECH

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Już od dzisiaj wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w drugim konkursie w programach TEAM i TEAM-TECH realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Na drugi konkurs w obu programach Fundacja przeznaczyła łącznie 54 mln złotych.

W ramach programu TEAM można uzyskać środki na finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych naukowców z całego świata. Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej badania B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)*.

Program TEAM-TECH skierowany jest natomiast do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty B+R realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

W tym i w kolejnych naborach w programie TEAM-TECH naukowcy będą również mogli składać wnioski w module TEAM-TECH Core Facility – nowości w ofercie programów FNP finansowanych w ramach PO IR. Moduł ten umożliwi finansowanie prac B+R mających na celu stworzenie lub rozwinięcie usługi badawczej, która w przyszłości będzie świadczona komercyjnie (przy czym usługa ta musi zostać stworzona lub rozwinięta z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury i zaawansowanej aparatury badawczej).

W obu programach o granty mogą aplikować naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, niezależnie od narodowości. W zespołach, jakie stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 3 500 000 zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone (podwykonawstwo), stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Oznacza to, że ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Termin przyjmowania aplikacji do obu programów w drugim konkursie upływa 20 czerwca br. Kolejny nabór zostanie ogłoszony w listopadzie br.

Do końca 2019 r. Fundacja planuje zorganizować łącznie po 8 konkursów w programie TEAM i TEAM-TECH (razem z tegorocznymi konkursami). Finansowanie otrzyma ponad 100 zespołów, do których zostanie zaangażowanych ponad 1400 młodych badaczy – studentów, doktorantów i młodych doktorów.

Więcej informacji o programach TEAM i TEAM-TECH oraz module TEAM-TECH Core Facility, jak również dokumentacje konkursowe wraz załącznikami znajdą Państwo na stronach programów: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility.

Zachęcamy również do kontaktu z koordynatorami obu programów – o programie TEAM informacji udziela Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów, dr Beata Frączak (beata.fraczak@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 43), natomiast o programie TEAM-TECH informacji udziela Koordynator Programu, dr inż. Dariusz Łukaszewski (dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl, tel. 22 311 84 25).

*W wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli mają one znaczny potencjał aplikacyjny lub mogą pomóc w rozwiązaniu istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij