Rusza ostatni otwarty ogólnopolski konkurs w programie MAB

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Od dzisiaj można składać wnioski w ostatnim otwartym ogólnopolskim konkursie w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB). Termin składania pierwszej części wniosku w konkursie nr 10/2018 upływa 29 czerwca br.

FNP realizuje program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) od listopada 2015 r., ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Na program przeznaczono w sumie ponad 126 milionów EUR. Jego efektem ma być powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy. Do składania wniosków zapraszamy naukowców ze wszystkich dziedzin, również z obszaru nauk humanistyczno-społecznych. Podjęta tematyka badawcza powinna być zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy. Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, a także przez recenzentów.

Maksymalną kwotą, którą indywidualny projekt może uzyskać jako wsparcie niezbędne do realizacji agendy badawczej, jest 35 mln zł. Środki, w sumie 140 milionów złotych w ramach konkursu 10/2018, przyznawane są na okres do końca grudnia 2023 r.

W najbliższy czwartek, 17 maja, w siedzibie FNP odbędzie się dzień informacyjny dla potencjalnych wnioskodawców MAB. Program wydarzenia i szczegółowe informacje dotyczące rejestracji można znaleźć tutaj.

Więcej informacji o programie tutaj

Zachęcamy również do zapoznania się z:

Ponadto pytania dotyczące programu MAB można kierować do Zespołu ds. Międzynarodowych Agend Badawczych:

Cofnij