Pierwszy konkurs w programie ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 listopada 2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozpoczęła pierwszy konkurs w programie ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? (MAB). Termin zgłaszania pierwszej części wniosków do konkursu mija 15 stycznia 2016 roku.

Program ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? jest adresowany do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 120 mln zł. Równoległa ścieżka konkursowa przewidziana jest dla wnioskodawców planujących wykorzystać fundusze z programu MAB do wsparcia realizacji projektów, które uzyskały dofinansowanie w pierwszym etapie I konkursu ?Teaming for Excellence? (Horyzont 2020). Na realizację takich projektów w pierwszym konkursie w programie MAB przeznaczono 135 mln zł.

Warunki udziału są jednakowe dla wszystkich wnioskodawców i zostały szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej do programu.

Celem programu ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? realizowanego przez FNP jest stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych stosujących najlepsze światowe praktyki w zakresie:

  • identyfikowania programów i tematów badawczych,
  • polityki personalnej,
  • zarządzania pracami B+R,
  • komercjalizacji wyników prac B+R.

Jednostki te będą realizować międzynarodowe agendy badawcze ? programy badań tworzone przez wnioskodawców i przedstawicieli międzynarodowego środowiska naukowego będących uznanymi na świecie autorytetami w dziedzinie, w której będzie się specjalizować dana jednostka. Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie jednostek wyłonionych we wszystkich konkursach w programie MAB wynosi 126 mln EUR.

Proces składania wniosków w konkursie jest trzyetapowy. Pierwszą część wniosku należy złożyć w formie elektronicznej i papierowej do 15 stycznia 2016 roku, do godz. 16:00. Wersję papierową należy przesłać pocztą, przesyłką kurierską lub doręczyć osobiście do siedziby Fundacji. Decyduje data wpływu.

Szczegółowe informacje o programie, terminach, zasadach uczestnictwa w pierwszym konkursie oraz dokumentacja konkursowa są dostępne na stronie programu.

Informacji o konkursie udzielają:

Kinga Słomińska, kierownik zespołu ds. Międzynarodowych Agend Badawczych, kinga.slominska@fnp.org.pl, tel.: 22 845 95 46, oraz dr Judyta Węgrzyn, specjalista ds. programowych, judyta.wegrzyn@fnp.org.pl, tel.: 22 311 84 39.

Program ?Międzynarodowe Agendy Badawcze? (MAB) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).

www.dreamsart.pl

 

 

 

Cofnij