Rusza rekrutacja do Leadership Academy for Poland 2022

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest partnerem nominującym Leadership Academy for Poland (LAP), jednego z najlepiej ocenianych programów rozwoju przywództwa w Europie, prowadzonego we współpracy z najbardziej prestiżowymi instytucjami edukacyjnymi na świecie – w tym z Uniwersytetem Harvarda.

W programie LAP, realizowanym pod skrzydłami Center for Leadership, mogą wziąć udział osoby, które mają już bogate doświadczenie w zarządzaniu, lecz nadal poszukują możliwości rozwoju i wsparcia, by pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Co roku Akademia przyjmuje 40 wybitnych osób z różnorodnych środowisk i sektorów: biznesu, nauki, non-profit, startupów, kultury, mediów, edukacji, administracji publicznej i sportu.

W LAP-ie uczestniczyli już dotąd m.in. następujący laureaci i stypendyści Fundacji: prof. Krystian Jażdżewski, prof. Piotr Garstecki, dr Paweł Soluch, dr hab. Piotr Stankiewicz, dr hab. Anna Szkulmowska, dr hab. Mateusz Czesław Strzelecki oraz prof. Magdalena Stobińska.

– Największą wartością LAP-u dla mnie jako wykładowcy uniwersyteckiego była możliwość wymiany doświadczeń z ludźmi z biznesu, administracji, kultury i NGO-sów. Dzisiejsza nauka to nie tylko badania i uczenie studentów, ale także tzw. trzecia misja uczelni, a więc działanie na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. LAP pozwala nie tylko lepiej je zrozumieć, ale i dostrzec wartość płynącą ze współpracy i łączenia pozornie osobnych światów. Dzięki temu proces uczenia się w LAP-ie polegał nie tylko na czerpaniu od – świetnych swoją drogą! – światowej klasy wykładowców z Harvardu czy Cambridge, ale również na uczeniu się od siebie, w oparciu o swoje doświadczenia, a przede wszystkim porażki. To sprawia, że uczestnictwo w Leadership Academy for Poland staje się przygodą wywierającą wpływ na to, kim jesteśmy, nieporównywalną z udziałem w jakimkolwiek typowym szkoleniu – mówi dr hab. Piotr Stankiewicz.

Stworzony przez prof. Cezarego Wójcika, LAP to kompleksowy 4-miesięczny praktyczny program edukacyjny, dożywotni status Alumna oraz aktywne wsparcie w ramach Alumni Network. Zwykle o jedno miejsce ubiega się ponad 15 aplikujących.

Jako partner nominujący Akademii wspieramy jej działanie poprzez nominowanie najlepszych kandydatów spośród laureatów i stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji dotyczących nominacji oraz naszego wsparcia w tym procesie.

Informacji udziela: Joanna Jachimczuk-Lora, jachimczuk@fnp.org.pl

Zgłoszenia przyjmowane są od 19 do 30 maja 2022 r.

Cofnij