Rusza trzeci konkurs o Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza trzeci konkurs w programie Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego skierowanym do wybitnych filozofów i historyków idei.

Celem stypendium jest wyróżnienie uczonych, którzy już na początku swojej kariery naukowej mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcowi z Polski, jak i z zagranicy.

Stypendium jest wyrazem chęci uhonorowania dorobku prof. Leszka Kołakowskiego, jednego z najwybitniejszych umysłów drugiej połowy XX wieku, a także promowania polskiej myśli filozoficznej na świecie – mówi prof. Włodzimierz Bolecki, wiceprezes FNP.

Konkurs jest prowadzony w trybie zamkniętym, w oparciu o nominacje. Kandydatów do stypendium zgłaszają zaproszeni imiennie przez kapitułę wybitni przedstawiciele nauki z całego świata. Wyboru laureata dokonuje kapituła, w skład której wchodzą filozofowie i historycy idei o międzynarodowym autorytecie: dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego, prof. Steven Nadler z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, prof. Dominik Perler z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Caterina Tarlazzi z Uniwersytetu Ca’ Foscari w Wenecji oraz prof. Catherine Wilson z Uniwersytetu w Nowym Jorku. Kapituła będzie analizować dorobek naukowy kandydatów oraz ich plany badawcze.

Regulamin konkursu nie przewiduje możliwości autonominacji.

Konkurs jest organizowany co dwa lata. Pierwszym laureatem stypendium został dr Dmitri Levitin ? historyk idei i historyk filozofii z Uniwersytetu Oksfordzkiego, autor publikacji poświęconych historii nowożytnej myśli europejskiej, m.in. historii filozofii, nauki, medycyny i stosunkom pomiędzy państwem a Kościołem.

W drugiej edycji konkursu stypendium zdobyła dr Caterina Tarlazzi, historyk filozofii średniowiecznej z Uniwersytetu Ca’ Foscari, której zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemu uniwersaliów, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Piotra Abelarda. W swoich badaniach naukowych łączy zainteresowanie logiką i metafizyką z poszukiwaniem źródeł niepublikowanych manuskryptów i krytyką tekstów.

Wysokość stypendium wynosi do 100 000 zł. Wyniki konkursu 2020 zostaną ogłoszone jesienią br.

Fot. Piotr Wójcik/Agencja Gazeta

 

Cofnij