Rusza trzeci konkurs w programach FIRST TEAM, HOMING i POWROTY

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Od dzisiaj do 15 marca można składać wnioski w trzecim konkursie w programach FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie ponad 24 mln zł.

O środki pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą się ubiegać młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji.

Program FIRST TEAM oferuje młodym badaczom środki ? w wysokości ok. 2 mln zł ? na założenie pierwszego zespołu. Finansowanie może zostać przyznane na trzy lata z możliwością przedłużenia o jeden rok. ? To szansa dla wybitnych młodych naukowców na zdobycie samodzielności naukowej ? mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP. ? Program FIRST TEAM wprowadza nowoczesne standardy prowadzenia badań naukowych i promuje osoby ambitne, o szerokich horyzontach, które mają szansę zostać liderami nie tylko polskiej, ale także światowej nauki ? mówi dr Paweł Zawadzki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureat pierwszego konkursu w programie FIRST TEAM.

Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Pula środków przeznaczonych na aktualny konkurs wynosi aż 14 mln zł.

Programy POWROTY i HOMING oferują granty ?powrotowe?, reintegracyjne bądź podoktorskie. HOMING jest skierowany do młodych doktorów, którzy chcą wrócić z zagranicy do Polski np. po odbytym stażu czy studiach doktoranckich, bądź przyjechać do Polski na staż podoktorski. POWROTY to propozycja dla tych badaczy, którzy na wczesnym etapie kariery przerwali pracę naukową i chcą do niej wrócić. ? Jest to unikatowa oferta zwłaszcza dla młodych rodziców-naukowców oraz dla osób, które po doktoracie rozpoczęły pracę w innym sektorze gospodarki ? mówi dr Poprawka. W obu programach można zdobyć indywidualne granty w wysokości ok. 800 tys. zł na dwa lata. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. Grant w programie POWROTY pełni funkcję ?akceleratora? dla osób, które miały przerwę lub spowolnienie w pracy badawczej spowodowane, na przykład, urlopem rodzicielskim ? mówi dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, laureatka pierwszego konkursu w programie POWROTY i mama dwojga dzieci. ? Grant ten pomaga zniwelować różnicę po powrocie, pozwala na rozwój naukowy, również dzięki możliwości zaangażowania osób do pracy w projekcie, oraz daje poczucie finansowego bezpieczeństwa ? dodaje dr Pięta.

Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 10,4 mln zł.

Z otrzymanych środków można sfinansować m.in. wynagrodzenia: kierownik projektu może wnioskować o pokrycie wszystkich kosztów wynagrodzenia miesięcznego w wysokości do 17,5 tys. zł w programach HOMING i POWROTY lub do 20 tys. zł w programie FIRST TEAM. Na wszystkie koszty zatrudnienia młodego doktora w projekcie laureat może przeznaczyć do 15 tys. zł miesięcznie, doktoranta ? do 8 tys. zł, a studenta nawet do 4 tys. zł. Ponadto możliwe jest wypłacanie stypendiów (od 1,5 tys. zł do 4,5 tys. zł miesięcznie), a także prace zlecone (podwykonawstwo), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz pokrycie innych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R.

Ze wsparcia mogą skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Kolejne konkursy będą organizowane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku.

Szczegółowe informacje wraz z danymi kontaktowymi do koordynatorów znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym programom: FIRST TEAM, HOMING i POWROTY.

Na zdjęciu dr Anna Beroun, laureatka pierwszego konkursu w programie HOMING, fot. One HD.

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij