67 mln zł na badania naukowe od FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie przypominamy, że do 2 października zbierane są wnioski do konkursów w pięciu programach FNP, w których naukowcy mogą zdobyć łącznie aż 67 mln zł na projekty badawczo-rozwojowe.

O granty na realizację badań w Polsce ubiegać się mogą badacze z całego świata, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki.

30 mln zł mogą zdobyć łącznie młodzi badacze w bieżącym konkursie w programie FIRST TEAM. Oferuje on  trzyletnie granty w wysokości ok. 2 mln zł na założenie pierwszego zespołu badawczego. Wsparcie mogą otrzymać projekty dotyczące konkurencyjnych w skali światowej prac B+R, których wyniki wniosą znaczący wkład do rozwiązania istotnych wyzwań stojących przed społeczeństwem. Granty te mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach albo konsorcjach naukowo-przemysłowych.

  • Sprawdź szczegóły na stronie programu: FIRST TEAM
  • Obejrzyj krótką animację o programie FIRST TEAM: Zobacz film
  • Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z koordynatorką programu FIRST TEAM: dr Anna Raiter-Smiljanic; tel. 22 311 84 42

Naukowcy, którzy mają doświadczenie w pracy badawczej za granicą i chcieliby prowadzić badania w Polsce mogą skorzystać z oferty grantów ?powrotowych? w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt trwający 2 lata w programie HOMING. Podobna propozycja czeka na badaczy, którzy chcą wrócić do pracy naukowej po przerwie związanej np. z pracą w innym sektorze gospodarki lub po urlopie rodzicielskim. Mogą oni starać się o dwuletnie granty o charakterze staży podoktorskich w wysokości ok. 800 tys. zł w programie POWROTY. Na bieżące konkursy w programach HOMING i POWROTY Fundacja zamierza przeznaczyć łącznie 12 mln zł. W obu programach projekty mogą być realizowane zarówno w jednostkach naukowych, jak i przedsiębiorstwach.

  • Sprawdź szczegóły na stronie programu: HOMING
  • Sprawdź szczegóły na stronie programu: POWROTY
  • Obejrzyj krótka animację o programie HOMING: Zobacz film
  • Obejrzyj krótką animację o programie POWROTY: Zobacz film
  • Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z koordynatorką programu HOMING: dr Monika Biłas – Henne, tel. 22 845 95 17  lub koordynatorką programu POWROTY: dr Joanna Rutkowska, tel. 22 845 95 33

Po raz kolejny Fundacja uruchamia też konkursy w programach stymulujących wykorzystanie dostępnej w Polsce aparatury naukowo-badawczej. W ramach programów TEAM-TECH Core Facility oraz TEAM-TECH Core Facility PLUS dostępne są granty dla zespołów badawczych realizujących projekty, mające na celu powstanie lub rozwój usługi z wykorzystaniem dostępnej aparatury badawczej i w przyszłości świadczenie tej usługi na rzecz odbiorców biznesowych lub innych odbiorców, w tym również jednostek naukowo-badawczych. Wysokość grantów wynosi ok. 1,5 mln do ok. 3,5 mln zł na prace trwające do 36 miesięcy (lub do 18 miesięcy – w przypadku Core Facility PLUS). Projekty mogą być realizowane zarówno przez jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa. W bieżącym konkursie w obu programach jest do zdobycia łącznie 25 mln zł.

Termin składania wniosków do aktualnie trwających konkursów w programach FIRST TEAM, HOMING, POWROTY oraz TEAM-TECH Core Facility i Core Facility PLUS upływa 2 października 2017 r. Wszystkie programy są finansowane ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem konkursów w pozostałych programach FNP realizowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: LINK

Na zdjęciu: dr Sebastian Glatt, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Małopolskie Centrum Biotechnologii, laureat programu FIRST TEAM, konkurs 1/2016, fot. OneHD

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

Cofnij