Ruszają nabory do pierwszych programów FNP dla naukowców i firm

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Już od dzisiaj, 5 lutego, można aplikować o granty na innowacyjne badania w programach TEAM i TEAM-TECH realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Na pierwszy konkurs w obu programach FNP przeznaczyła łącznie ponad 54 mln zł.

Bardzo się cieszymy, że po okresie intensywnych przygotowań możemy uruchomić pierwsze konkursy
w ramach nowych programów finansowanych z POIR. Jestem przekonany, że stworzą one możliwość najzdolniejszym naukowcom z Polski i z zagranicy realizowania w naszym kraju prac B+R na światowym poziomie. Po raz pierwszy FNP oferuje także dofinansowanie grantów realizowanych w firmach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych ?
mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.

W ramach programu TEAM można uzyskać środki na finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata. Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej badania B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Program TEAM-TECH skierowany jest natomiast do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty B+R realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

W obu programach o granty mogą aplikować naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, niezależnie od narodowości. W zespołach, jakie stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 3.500.000 zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, prace zlecone (podwykonawstwo), stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Oznacza to, że ze wsparcia będą mogły skorzystać także firmy prowadzące działalność w naszym kraju. Mogą one otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Termin przyjmowania aplikacji do obu programów w pierwszym konkursie upływa 15 marca br. Kolejne nabory w 2016 r. zostaną ogłoszone w maju i listopadzie.

Do końca 2019 r. Fundacja planuje zorganizować łącznie po 8 konkursów w programie TEAM i TEAM-TECH (razem z tegorocznymi). Finansowanie otrzyma ponad 100 zespołów, do których zostanie zaangażowanych ponad 1400 młodych badaczy ? studentów, doktorantów i młodych doktorów.

W połowie lutego zostaną ogłoszone nabory do kolejnych programów FNP finansowanych z POIR.

Materiały dla mediów:

Informacja prasowa.doc

Kontakt prasowy:

Dominika Wojtysiak-Łańska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: tel. 22 845 95 41, 698 931 944, dominika.wojtysiak@fnp.org.pl

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij