TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility – trwa nabór wniosków

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Do 16 stycznia br. wybitni uczeni z całego świata mogą aplikować o granty na prowadzenie innowacyjnych badań w konkursach TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility realizowanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie mogą uzyskać zarówno instytucje naukowe, jak i firmy. Do zdobycia jest łącznie 42 mln złotych.

Program TEAM oferuje granty na przełomowe w skali międzynarodowej badania, realizowane przez wybitnych uczonych w zespołach badawczych. O środki mogą aplikować uczeni o uznanym na świecie dorobku i oryginalnych osiągnięciach naukowych. Finansowanie można zdobyć na prace B+R przyczyniające się do rozwiązywania najważniejszych problemów naukowych w skali globalnej lub podejmujące  istotne wyzwania stojące przed współczesnym społeczeństwem. Rezultaty projektów powinny mieć wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju oraz wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji*. Obowiązkowy jest także udział naukowego partnera zagranicznego w realizacji badań.

W programie TEAM-TECH można zdobyć finansowanie na projekty B+R związane z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Program TEAM-TECH Core Facility natomiast oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. W obu przypadkach przedmiotem projektów zgłoszonych do finansowania powinny być rozwiązania opierające się na wcześniej pozyskanej oryginalnej wiedzy naukowej oraz wpisujące się w zakres KIS*. Aby zdobyć grant w tych programach, wnioskodawca musi mieć wybitne doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe. Jeśli wniosek składa jednostka naukowa, obowiązkowa jest także współpraca z partnerem biznesowym.

Programy TEAM, TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility oferują granty w wysokości do 3,5 mln zł. Finansowanie jest przyznawane na okres 3 lat (z możliwością przedłużenia na kolejne 2 lata). Środki te można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia, stypendia, szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz na pokrycie szeregu pozostałych kosztów związanych z prowadzeniem prac B+R, w tym na prace zlecone (podwykonawstwo). Wnioskodawcy ? niezależnie od narodowości ? muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. W zespołach, jakie stworzą, zatrudnienie znajdą także studenci i doktoranci oraz młodzi doktorzy.

Projekty mogą być realizowane nie tylko w jednostkach naukowych, ale także w przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych (ten wariant nie jest możliwy tylko w module Core Facility). Oznacza to, że z finansowania mogą skorzystać również firmy, które już posiadają działy B+R i takie, które chcą te działy tworzyć. Firmy mogą otrzymać nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Termin przyjmowania wniosków w systemie elektronicznym upływa 16 stycznia 2017 r. o godz. 16.00 czasu lokalnego. Wnioski przyjmowane są tylko w formie elektronicznej (nie ma konieczności przesyłania dokumentów drukowanych). Kolejny nabór zostanie ogłoszony w kwietniu 2017 r.

Do końca 2019 r. Fundacja planuje zorganizować łącznie po 7 konkursów w programie TEAM, TEAM-TECH i TEAM_TECH Core Facility (razem z tegorocznymi konkursami). Finansowanie otrzyma ponad 100 zespołów, w których zostanie zaangażowanych ponad 1400 młodych badaczy ? studentów, doktorantów i młodych doktorów.

Więcej informacji o programach TEAM i TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility, jak również dokumentacje konkursowe wraz załącznikami znajdują się na stronach programów: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility.

Zachęcamy również do kontaktu z koordynatorami obu programów ? o programie TEAM informacji udziela Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Programów, dr Beata Frączak (beata.fraczak@fnp.org.pl, tel. 22 845 95 43), natomiast o programie TEAM-TECH i TEAM-TECH Core Facility informacji udziela Koordynator Programu, dr inż. Dariusz Łukaszewski (dariusz.lukaszewski@fnp.org.pl, tel. 22 311 84 25).

*W wyjątkowych przypadkach, stosując preferencję dla KIS, Fundacja może przyjąć do finansowania projekty dotyczące tematyki niewymienionej w KIS, jeśli mają one znaczny potencjał aplikacyjny lub mogą pomóc w rozwiązaniu istotnego problemu społeczno-gospodarczego.

 

Na zdjęciu dr inż. Anna Zdziarska, laureatka konkursu popularyzatorskiego INTER 2014_ fot. One HD

zestawienie-2-logotypow_ir-i-efrr_kolor

Cofnij