Ruszył drugi konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wystartowała z drugim konkursem na polsko-ukraińskie projekty naukowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Pary uczonych z Polski i Ukrainy mogą przesyłać zgłoszenia do końca września.

Do 30 września trwa nabór wniosków w inicjatywie FNP „DLA UKRAINY – program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski”. Program jest skierowany do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, w tym na tymczasowo okupowanych terytoriach, oraz naukowców zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

To już drugi w tym roku konkurs na polsko-ukraińskie projekty badawcze w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, organizowany przez FNP. Kwota dofinansowania każdego ze zwycięskich projektów wyniesie 268 800 zł na okres 12 miesięcy. Budżet obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. Zgłaszać mogą się pary uczonych – jedna osoba z Ukrainy i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek w języku angielskim składa osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca). Planowane jest dofinansowanie 3 projektów naukowych zgłoszonych w obecnie prowadzonym konkursie. Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Wsparcie badaczy z Ukrainy

FNP w obu tegorocznych konkursach przeznaczyła na budżet programu DLA UKRAINY kwotę ponad 1 600 000 zł ze środków własnych. Ponadto FNP uruchomiła zbiórkę środków, które zostaną przeznaczone na dodatkowe wsparcie wyłącznie badaczy z Ukrainy zaangażowanych w realizację projektów. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się na poświęconej jej stronie internetowej: pomocukrainie.fnp.org.pl.

Program DLA UKRAINY daje również możliwości tworzenia partnerstw instytucjonalno-biznesowych z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej dla wsparcia ukraińskich badaczy w celu realizacji projektów naukowych.

O programie DLA UKRAINY

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w akcie solidarności z naszym sąsiadem, postanowiła uruchomić nową inicjatywę. Program DLA UKRAINY ma na celu bezpośrednie wsparcie uczonych z Ukrainy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz realizację przez nich wspólnych projektów naukowych z uczonymi z Polski w zakresie zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

Cofnij