Ruszył drugi konkurs na polsko-ukraińskie projekty naukowe (tekst dostępny w wersji UA)

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wystartowała z drugim konkursem na polsko-ukraińskie projekty naukowe w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Pary uczonych z Polski i Ukrainy mogą przesyłać zgłoszenia do końca września.

Do 30 września trwa nabór wniosków w inicjatywie FNP ?DLA UKRAINY – program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski?. Program jest skierowany do naukowców ze stopniem naukowym co najmniej doktora (jak również wszystkimi stopniami równorzędnymi), którzy niezależnie od narodowości w dniu agresji na Ukrainę (tj. 24 lutego 2022 r.) pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, w tym na tymczasowo okupowanych terytoriach, oraz naukowców zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

To już drugi w tym roku konkurs na polsko-ukraińskie projekty badawcze w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, organizowany przez FNP. Kwota dofinansowania każdego ze zwycięskich projektów wyniesie 268 800 zł na okres 12 miesięcy. Budżet obejmuje zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. Zgłaszać mogą się pary uczonych ? jedna osoba z Ukrainy i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek w języku angielskim składa osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową, w której realizowany będzie projekt (jednostka goszcząca). Planowane jest dofinansowanie 3 projektów naukowych zgłoszonych w obecnie prowadzonym konkursie. Laureatów programu wyłoni międzynarodowy panel ekspertów powołany przez FNP.

Wsparcie badaczy z Ukrainy

FNP w obu tegorocznych konkursach przeznaczyła na budżet programu DLA UKRAINY kwotę ponad 1 600 000 zł ze środków własnych. Ponadto FNP uruchomiła zbiórkę środków, które zostaną przeznaczone na dodatkowe wsparcie wyłącznie badaczy z Ukrainy zaangażowanych w realizację projektów. Więcej informacji o tej inicjatywie znajduje się na poświęconej jej stronie internetowej: pomocukrainie.fnp.org.pl.

Program DLA UKRAINY daje również możliwości tworzenia partnerstw instytucjonalno-biznesowych z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej dla wsparcia ukraińskich badaczy w celu realizacji projektów naukowych.

O programie DLA UKRAINY

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w akcie solidarności z naszym sąsiadem, postanowiła uruchomić nową inicjatywę. Program DLA UKRAINY ma na celu bezpośrednie wsparcie uczonych z Ukrainy reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne oraz realizację przez nich wspólnych projektów naukowych z uczonymi z Polski w zakresie zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa.

Więcej informacji:

 

 

(UA)

????????? ?????? ??????? ????????-??????????? ???????? ????????

???????? ????????? ????? (???) ????????? ?????? ??????? ????????-??????????? ????????????? ???????? ? ?????? ?????????? ?? ???????????? ????. ???? ?????? ? ?????? ?? ??????? ?????? ???????? ???? ?????? ?? ????? ???????.

?? 30 ??????? ??????????? ?????????? ? ?????????? ???????? ? ?????? ?????????? ??? ???? ??????? ? ???????? ????????? ?????? ? ???????, ??? ???????????? ? ??????? ? ???????. ???????? ?????????? ?????? ?? ???????? ?? ????? ??????? ????????? (? ????? ? ????? ???????????? ?? ????? ???????? ?????????), ???, ????????? ??? ??????????????, ? ???? ?????????? ??????? ????? ??????? (????? 24 ?????? 2022 ????) ????????? ? ?????????, ?? ????????? ??????? ??????????? ? ???????, ? ???? ????? ?? ????????? ?????????? ??????????, ?? ??????, ??? ???????? ? ?????????, ??? ????????? ??????????? ? ??????.

?? ??? ?????? ??????????? ??????? ????????-??????????? ????????????? ???????? ? ?????? ?????????? ?? ???????????? ????, ????????????? ???. ?????? ?????????????? ??????? ? ????????-?????????? ?????????? 12 ??????? ????????? 268 800 ??????. ?????? ??????? ? ???? ?? ?????????? ??? ?????????, ??? ? ?? ??????? ?? ???????????. ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ? ? ???? ???? ?????? ? ? ???????, ? ????? ?????? ? ??????. ??? ??????? ????????? ????? ?????? ??????????? ????? ????? ????? ??????????????? ? ??????, ????? ? ????????? ????????????? ????????? (?????????? ?????????). ?????????? ?????????????? 3 ???????? ????????, ????????? ? ????????? ????????. ????????? ???????? ????????? ?????????? ????? ?????????, ?????????? ???.

????????? ??????????? ? ???????

? ???? ??????????? ????????? ??? ???????? ????? 1 600 000 ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ???????? ??? ???????. ?? ???? ? ??? ????????? ???? ??????, ??? ?????? ?????????? ?? ????????? ????????? ?????? ??????????? ???????????, ????????? ?? ?????????? ????????. ?????? ?????????? ??? ?? ?????????? ????? ?????? ?? ??????????? ?? ???-????????: pomocukrainie.fnp.org.pl/en.

???????? ??? ??????? ????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ??? ?????????? ?? ????????? ????????? ????? ??? ????????? ??????????? ??????????? ? ?????????? ???????? ????????.

??? ???????? ??? ???????

? ??????? ? ?????????? ??????? ? ??????? ???????? ????????? ????? ?? ???? ???????????? ? ????? ??????? ???????? ????????? ???? ??????????. ???????? ??? ??????? ?????????? ?? ???????????? ????????? ?????? ? ??????? ? ?????? ?????????? ?? ???????????? ????, ? ????? ?????????? ???????? ???????? ???????? ? ??????? ? ?????? ? ???????????? ?????????????? ???????????, ??????????, ???????????? ?????????? ?? ???????.

??????????:

Cofnij