Konkurs o Polsko-Amerykańską Nagrodę Naukową

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i The American Association for the Advancement of Science (AAAS) otwierają drugi konkurs o Polsko?Amerykańską Nagrodę Naukową. Termin zgłaszania kandydatów upływa 31 grudnia 2015 r.

Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm naukowcom za wybitne osiągnięcie badawcze z dowolnej dziedziny nauki oprócz sztuk pięknych, które zostało uzyskane w ramach współpracy polsko?amerykańskiej. Wysokość Nagrody wynosi 5000 USD dla każdego z laureatów.

Zapraszamy do zgłaszania nominacji wszystkich aktywnych członków polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego posiadających co najmniej stopień naukowy doktora oraz osoby administrujące badaniami naukowymi w instytucjach, które prowadzą w sposób ciągły badania naukowe, włączając przedsiębiorstwa. Do konkursu będą przyjmowane również autonominacje.Nominacje powinny dotyczyć dwóch współpracujących ze sobą naukowców: jednego pracującego na terenie Polski i drugiego pracującego na terenie Stanów Zjednoczonych, niezależnie od ich narodowości.

Do pierwszego konkursu złożono aż 55 nominacji na wysokim poziomie. Laureatami zostali prof. Mariusz Jaskólski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Alexander Wlodawer z Narodowego Instytutu Raka w USA. Światowej sławy badacze, współpracujący ze sobą od prawie 30 lat, otrzymali Nagrodę za badania strukturalne białek o znaczeniu medycznym, które przyczyniły się do opracowania nowych terapii leczenia chorób, takich jak AIDS czy białaczka u dzieci.

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa jest pierwszym wspólnym przedsięwzięciem FNP i AAAS. Intencją obu instytucji jest wsparcie i promocja wybitnych osiągnięć badawczych będących efektem współpracy polsko-amerykańskiej.

Ogłoszenie_o_konkursie_FNP_AAAS_2016

Call for Nominations_FNP_AAAS_2016

Więcej informacji o konkursie: link.

Informacje dla mediów

Cofnij