Siódme spotkanie z cyklu Wielogłos o MONOGRAFIACH FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Flirty, podrywy i emocje to wiodący temat siódmego spotkania z cyklu Wielogłos o MONOGRAFIACH FNP, które odbędzie się 13 lutego br. w siedzibie Fundacji.

Pretekstem do dyskusji będzie wydana w serii MONOGRAFIE FNP książka autorstwa dr Katarzyny Kalinowskiej pt. Praktyki flirtu i podrywu. Studium z mikrosocjologii emocji.

Podczas spotkania dowiemy się więcej o tajnikach emocji miłosnych w praktykach flirtów i podrywów, będących przedmiotem wieloletnich badań terenowych dr Kalinowskiej prowadzonych w sanatoriach, w środowisku kuracjuszy oraz podczas imprez klubowych, w gronie ludzi młodych.

W dyskusji udział wezmą:

dr Katarzyna Kalinowska ? autorka książki, badaczka społeczna. Obszarem jej zainteresowań jest socjologia emocji i miłości, problematyka stylów życia oraz antropologia młodzieży. Dr Katarzyna Kalinowska zajmuje się szczególnie teoriami społecznymi i filozoficznymi, które mają potencjał opisywania rzeczywistości afektywnej. Obecnie prowadzi badania nad doświadczaniem bezsensu i braku sensu w relacjach intymnych i zawodowych.

dr Julita Czernecka – prowadząca spotkanie, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, w Katedrze Socjologii Struktur i Zmian Społecznych, a także coach, trenerka umiejętności psychospołecznych, specjalistka w zakresie wizerunku, dziennikarka. Do jej zainteresowań badawczych należą m.in. socjologia miłości, społeczno-kulturowe przemiany modelu kobiecości i męskości.

dr hab. Mariola Bieńko – wykładowczyni w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW (Katedra Studiów Rodziny i Patologii Społecznej). Zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, zagadnieniami intymności i seksualności człowieka oraz szeroko rozumianej edukacji seksualnej.

prof. dr hab. Tomasz Szlendak – socjolog, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Były stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Bada zmiany obyczajów w kulturze zachodniej (szczególnie w Polsce) i biospołeczne uwarunkowania życia seksualnego.

Spotkanie odbędzie się 13.02 br. w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przy ul I. Krasickiego 20/22 Warszawa.

  • Więcej informacji o spotkaniu: tutaj
  • Więcej informacji o książce na stronie serii MONOGRAFIE FNP: tutaj

Zapraszamy!

Cofnij