Spotkanie informacyjne dotyczące programu MAB

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym ogólnych zasad programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB).

Program Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) jest realizowany przez FNP od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Program ma umożliwić powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy. Podjęta tematyka badawcza powinna być zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy.

Maksymalna kwota, którą projekt może uzyskać jako wsparcie niezbędne do realizacji agendy badawczej, to 35 mln zł. Grant w ramach konkursu MAB może być przyznany na okres do końca grudnia 2023 r. Środki na realizację projektu są przyznawane w drodze konkursu. Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, jak i recenzentów.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym zapraszamy naukowców ze wszystkich dziedzin, również z obszaru nauk humanistyczno-społecznych.

Spotkanie odbędzie się 17 maja 2018 r. (czwartek), w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, w Warszawie, przy ul. I. Krasickiego 20/22, w godzinach 11:30-15:00.

Spotkanie będzie prowadzone w jęz. polskim lub angielskim.

Plan spotkania:

11:30 ? 12:00     Rejestracja oraz kawa powitalna

12:00 ? 13:30     Wprowadzenie do założeń programu Międzynarodowe Agendy Badawcze

13:30 ? 13:45     Sesja pytań i odpowiedzi

13:45 ? 15:00     Lekki poczęstunek

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 10 maja 2018, poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego. 

Informujemy również, że 6 czerwca br. Fundacja planuje zorganizowanie warsztatu dla wnioskodawców programu MAB, podczas którego szczegółowo zostanie omówiona dokumentacja konkursowa i sposób składania wniosków.

Uruchomienie kolejnego naboru wniosków do programu MAB planowane jest na maj 2018 (Konkurs 10/2018).

Więcej informacji o programie tutaj

Zachęcamy również do zapoznania się z:

Ponadto pytania dotyczące programu MAB można kierować do Zespołu ds. Międzynarodowych Agend Badawczych:

Logotypy_pasek_PL

Cofnij